سایر خبرها

|

کتاب عکس «راهنمای کامل عکاسی» منتشر شد

کتاب عکس «راهنمای کامل عکاسی» کاری از گروه آموزشی نشنال جئوگرافیک چاپ و منتشر شد و به دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک رسید تا…
کتاب عکس «راهنمای کامل عکاسی» کاری…

|

گزارش داوری نخستین جشنواره عکس عکاسباشیها

‎آثار برگزیده‌ی بخش‌های چهارگانه‌ی نخستین جشنواره سراسری عکس عکاسباشیها معرفی شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از دبیرخانه نخستین جشنواره سراسری عکس…
‎آثار برگزیده‌ی بخش‌های چهارگانه‌ی نخستین جشنواره…
فهرست