سایر خبرها

|

گزارش داوری نخستین جشنواره عکس عکاسباشیها

‎آثار برگزیده‌ی بخش‌های چهارگانه‌ی نخستین جشنواره سراسری عکس عکاسباشیها معرفی شد. به گزارش پایگاه عکس چیلیک به نقل از دبیرخانه نخستین جشنواره سراسری عکس…
‎آثار برگزیده‌ی بخش‌های چهارگانه‌ی نخستین جشنواره…

|

فراخوان نخستین جشنواره عکس اینستاگرامی عکاسباشیها

دبیرخانه نخستین جشنواره عکس اینستاگرامی عکاسباشیها مستقر در شهر تبریز با ارسال متن فراخوان این جشنواره عکس به دفتر رسانه پایگاه عکس چیلیک و…
دبیرخانه نخستین جشنواره عکس اینستاگرامی عکاسباشیها…
فهرست