سراج همدانی علی

سراج همدانی علی

نام: علی

نام خانوادگی: سراج همدانی

تاریخ تولد : 1350/6/30

 

 

بیوگرافی:

متولد و ساکن شهر اهواز هستم.

 

سوابق اجرایی و هنری:

• شروع عکاسی از سال 1370 درانجمن سینمای جوانان شهر اهواز
تدریس عکاسی از سال 1373
شرکت دربیش از150دوره نمایشگاه داخلی وخارجی
دبیر و داور چندین جشنواره عکس