سفر گروهی عکاسان مازندران در حوزه استان برگزار شد

سفر گروهی عکاسان مازندران در حوزه استان برگزار شد

سفر گروهی عکاسان حوزه هنری استان مازندران در بخش حومه شهرستان بابل در حیطه استان مازندران برگزار شد.
به گزارش پایگاه عکس چیلیک در این سفر گروهی که پنجاه ونهمین سفر تخصصی عکس خانه عکاسان حوزه هنری مازندران به شمار می رود 24 تن از عکاسان مازندران حضور یافتند و با اهداف از پیش تعریف شده نماهایی از آداب و رسوم و بافت و آداب منطقه را به صورت عکس مستندسازی کردند.

سومین سفر عکاسی خانه عکاسان حوزه هنری استان مازندران در سال جاری با هدف ثبت آداب و رسوم، بوم و سنت ، سبک زندگی ، معماری ، پوشش اقوام ، مناظر ، به منطقه کوهستانی و ییلاقی و سنتی بند پی شرقی شهرستان بابل که شامل چندین روستا است برپا شد.

اسامی عکاسان حاضر در این سفر یک روزه عکاسی به این ترتیب معرفی شده است:
علیرضا صداقتی ، علی اکبر شیخی ، سیدجواد صالحی ، حسین خادمی ، محسن غلامی ، ابراهیم فلاح ، میرصفی اندیکلایی ، مهدی معصومی گرجی ، امیر ابراهیمی ، علیرضا رضایی ، حامد پراکند ، رامتین کاکویی ، علی اسماعیل زاده کنعانی ، ابراهیم رفیعی پرکوهی ، مجید برنتی ، میکاییل صادقی ، کیوان جعفری ، محسن قاسمی ، آمنه حبیب پوریان ، زهرا محمدی ، مریم رسولی ، خاطره محمدی ، سمانه شیرازی و سوسن شکری.

هدف از برنامه ریزی و برگزاری این سفرها تولید عکس و انتشار کتاب ، آموزش ، کشف استعداد های جوان ، فغال بودن و انسجام بخشیدن به فعالیت های عکاسی در حوزه استان مازندران است.

منبع: پایگاه عکس چیلیک

دیدگاهتان را بنویسید