سومین جشنواره ایران‌شناسی «گیا و زیا»

توضیح نمایشگاه114-fa

این نمایشگاه سومین دستاورد اهداف و سیاست گذاری های مرحوم دکتر حسن حبیبی در بنیاد ایران شناسی بوده است.آثار به نمایش گذاشته شده با عنوان سومین فراخوان جشنواره سراسری عکس بنیاد ایران شناسی و با موضوع گیاهان و جانوران خلیج فارس (گیا و زیا) برگزار شده است. تعداد 82 قطعه عکس به نمایش گذاشته شده از بین فایل عکس های شرکت کنندگان از سراسر کشور مورد نظر و انتخاب گروه داوری قرار گرفته است.

مدير این جشنواره احمد دانيالی و دبير جشنواره دكتر عبدالكريم مشايخی و مسولیت دبيرخانه با حميد افشار بوده است.

عکاس:
گروه عکاسان
قاب اول
خليج فارس يكى از جذاب ترين، بكرترين و تاثير گذارترين سوژه ها را براى ثبت و ضبط چشم زيبا بينان دارا مى باشد.چه از نظر جغرافيايى و مختصاتى و چه از لحاظ تنوع زيستى گياهان و جانوران اعم از دريايى و غير دريايى، همجوارى دريا و كوه و بيابان، موقعيت خاص آب و هوايى، دارا بودن چهار فصل سال به صورت مجزا و قابل تفكيك، … از امتيازات نامحدود اين منطقه مى باشد. سفر به اعماق آبهاو كشف مناظر و موجودات آن از ديرباز آرزوى انسان بوده و هست.
بشر همواره در تلاش براى دست يافتن به راهى جهت هموار كردن اين سفروثبت تصاوير به دست آمده از آن است.
وجود طبيعت بكر در خليج فارس همواره چشم هنرمندان در سراسر دنيا را به خود جلب كرده و همچنين مختصات آن يكى از بحث هاى اساسى و پيچيده و تعارض آميز عرصه ايرانشناسى است كه در عمل به آن التفات چندانى نشده است.
درباره اهميت و ضرورت پرداختن به اين مقوله شايد اشاره به اين نكته بسنده باشد كه جذابيت سحرانگيز طبيعى، تنوع اقليم، حيات وحش، پوشش گياهى، تعداد اقوام و فرهنگهاى بومى و طبيعت بى نظيرماهيان و گونه هاى متفاوت جانورى و گياهى در اين منطقه، خليج فارس را به گونه اى متمايز ساخته و به آن جذابيتى ويژه بخشيده كه رشك جهانيان شده است.
دراين جشنواره كوشش شده است جنبه هاى اصلى اين مقوله شرح و بسط داده شود و به عنوان مثال و براى آن كه بحث جنبه عينى تر پيدا كند به تعداد زيادى عكس در حدود دوهزارعدد استناد شده است.
گروه داوران: كاظم بايرام، افشين بختيار، فرهاد ورهرام
دیدگاهتان را بنویسید