1. خانه
  2. آرشیو نگارخانه چیلیک
  3. سومین سوگواره قاب خالی خورشید
سومین سوگواره قاب خالی خورشید
نوع نمایشگاه : گروهی
تعداد قطعه : 51
نوع رنگ : رنگی و سیاه وسفید
داوران :

اسماعیل عباسی، سیدعباس میرهاشمی، سیدمجتبی خاتمی، محمدرضا خاکزاد، محسن بایرام نژاد

قاب اول :
موضوعات سوگواره:
آئین های محرم الحرام سال 1436 قمری (مراسم شاه‌حسین گویان، زنجیر و سینه‌زنی، مرثیه و شبیه‌خوانی، نماز ظهر عاشورا و …)
دبیر سوگواره: کریم متقی
آثار رسیده : 6938 قطعه عکس از 886 عکاس در سراسر کشور
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - افشین میرزایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - هانیه دخت جباری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - هادی لزیری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - هادی درخشان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - هادی درخشان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - مهدی هادی پور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - مهدی طاهری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - مریم رسولی براردهی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - مرتضی امین الرعایایی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - محمد وروانی فراهانی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - محمد عباس نژاد فرد | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - محمد صفرپور | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - محسن کابلی | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - محسن زارع | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - محسن اسماعیل زاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - مجید خالقی مقدم | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - قاسم شیشه گری | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - علی نظریات جو | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - علی قلیزاده | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
سومین سوگواره قاب خالی خورشید - علی حسینیان | نگارخانه چیلیک | ChiilickGallery.com
فهرست