1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. سیدحسین حدائقی

سیدحسین

حدائقی

1349/08/27

بیش از 17 سال است که از موضوعات مختلفی در زمینه مستند اجتماعی که برایم جالب و تفکر برانگیز است، عکاسی می کنم.

برخی از نمونه آثار

• برگزاری چندین دوره نمایشگاه انفرادی و گروهی عکس
• حضور در بیش از 30 عنوان مسابقه معتبر جهانی
• عضو فیاپ
• عضو انجمن عکاسان ایران
• عضو انجمن عکاسان رشت
• عضو و مدیر گروه عکس خانه فرهنگ گیلان

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست