1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. سیدمجتبی خاتمی

سیدمجتبی

خاتمی

1349/01/01

من: سید مجتبی خاتمی، متولد سال 1349 مشهد هستم.
و عکس: هنری که از دوران نوجوانی به آن علاقه مند بودم.
پس از دوره‎ای خودآموخته، در سال 1369 عکاسی مقدماتی را در شهر تهران فرا گرفتم. پس از آن به ندرت عکاسی می‎کردم، اما از ابتدای سال 1383 به طور جدی‎تری به عکاسی پرداخته‎ام.
“عکاسی دیجیتال” را از استاد ابراهیم بهرامی آموختم و از کلاس “نور” آقای امیرحسین صفرلی بهره بردم.
در کلاس “نقد عکس” خانم مهلا بیگلری نیز حضور یافته ام.

برخی از نمونه آثار

http://manoaks.com

• عضویت:
– عضو شورای سیاستگذاری کانون عکس مشهد، از سال 1384
– عضو انجمن عکاسی خراسان از سال 1384
– عضو افتخاری مؤسسهی مطالعات و تحقیقات عکاسی آبگینه ، سالهای 85 – 1384
– عضو گروه عکاسان سبز، سال 1385
– عضو گروه عکاسان سناباد، سال 1385
– همکاری افتخاری با گروه عکاسان مستقل (IPG)، سال 1385
– عضو پاتوق عکاسان مشهد، از سال 1386
– عضو نشست تخصصی عکس مشهد، از سال 1386
•داوری:
– نخستین جشنوارهی فیلم و عکس دانشگاه آزاد اسلامی، منطقه 9 کشور- 1387
– ششمین جشنوارهی فیلم و عکس شهرستان تربت حیدریه – 1387
– نخستین جشنوارهی عکس شهرستان مهولات – 1387
– نخستین جشنوارهی کانون عکس مشهد – 1387
– ششمین جشنوارهی فیلم فجر مشهد، بخش عکس – 1387
•همکاری:
– همکاری در برپایی اردوهای عکاسی و نمایشگاههای متعدد عکس انفرادی و گروهی – از سال 1384
– ارایهی مشاوره و همکاری با بخش ِ عکس ِ تعدادی از مطبوعات – از سال 1384
– مسؤول امور میهمانان هفتمین جشنوارهی فیلم و عکس خراسان رضوی – 1385
– برگزاری جلسات و کارگاههای نقد و بررسی عکس در مشهد و شهرستانها – از سال 1385
– ارایهی مشاوره در تدوین آییننامه و برگزاری مسابقات عکاسی – از سال 1386
– مسؤول اردوهای جشنوارهی ملی عکس مشهد (یادگار بماند از این شهر) – 1387
– مدیریت و انتخاب بخش عکس “نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی” – بهمن 1387
– مدیریت “روابط عمومی” و مدیریت “منابع انسانی” کانون عکس مشهد – 1388

•تا کنون در بیش از 130 جشنواره و مسابقهی عکاسی داخلی و خارجی شرکت کرده‎ام که نتایج حاصله بهشرح زیر است:
مقامهای بهدست آمده:
خارجی:
– برندهی مدال طلای شصت و هشتمین مسابقه “آساهی شیمبون”، ژاپن، 2008
– برندهی جایزهی ویژهی “فیاپ” (FIAP) از نخستین مسابقه بینالمللی “بـُر 2008” (BOR 2008)، صربستان
– کسب عنوان “بهترین عضو باشگاه عکس” از مسابقه بینالمللی ونیز ایتالیا 2005 داخلی:
– مقام اول ِ نخستین جشنواره فرهنگی هنری “شوق نیاز” ، تهران ، 1386
– مقام اول ِ نخستین مسابقهی ملی “نماز” ، دره شهر (ایلام) ، 1385
– مقام اول ِ بخش شهادت اولین دورهی نمایشگاه و مسابقهی سراسری “ایثار”، اسلامشهر، 1385
– بهترین عکاس فنی و هنری ِ اولین جشنوارهی “سفر” (گردشگری)، شهرکرد، 1385
– مقام دوم ِ سومین جشنوارهی “رشد”(در گرایش آزاد)، تهران، 1385
– مقام سوم ِ سومین سوگوارهی “عاشورا”، تهران، 1385
– مقام سوم ِ مسابقهی سراسری “طلوع مهر در افق عاشورا”، تهران، 1385
– مقام سوم ِ چهارمین جشنوارهی دریایی ایران (بخش انسان و دریا)، 1386
– مقام سوم ِ “بخش ِ آزاد ِ” « جشنوارهی ملی عكس مشهد “یادگار بماند از اين شهر” »، 1387
– مقام چهارم ِ بخش عکس نخستین جشنوارهی “شهر بهشت” ، مشهد ، 1384
– دیپلم افتخار و جایزهی ویژهی “ایثار و شهادت” هفتمین جشنوارهی خراسان رضوی، 1385
– تقدیر هیأت داوران دومین جشنوارهی « کودک؛ آیینهی معنویت »، 1386
– دو تقدیر از جشنوارهی سالانهی “عکس سیاه و سفید ایران – 84” ، رشت ، 1384
– تقدیر هیأت داوران چهارمین مسابقهی سراسری “عاشوراییان”، اسلامشهر، 1384
– تقدیر برای حضور در بخش “خشکسالی” هفتمین جشنوارهی خراسان رضوی ، فردوس ، 1385
– تقدیر هیأت داوران جشنوارهی “جاذبههای گردشگری روستایی ایران” ، اصفهان ، 1385
– تقدیر از دومین جشنوارهی “جوانان” ایران ، ارومیه ، 1385
– تقدیر هیأت داوران مسابقهی “لحظههای عاشورایی” ، مشهد ، 1387
– تقدیر بخش ِ “معماری مشهد” « جشنوارهی ملی عكس مشهد “یادگار بماند از اين شهر” » ، 1387
– تقدیر بخش ِ “فرهنگ عامه” « جشنوارهی ملی عكس مشهد “یادگار بماند از اين شهر” » ، 1387
– برگزیدهی جشنوارهی سالانهی “عکس سیاه و سفید ایران – 85” ، رشت ، 1385

•شرکت در نمایشگاه ها و مسابقات خارجی:
– راهیابی هفت عکس به نخستین جشنوارهی دانشگاه هنر “هالیک”، ترکیه
– راهیابی چهار عکس به چهارمین نمایشگاه بینالمللی “اسپویر”، فرانسه
– راهیابی سه عکس به هفتاد و سومین نمایشگاه بینالمللی “ویلمینگتون”، آمریکا
– راهیابی دو عکس به نمایشگاه بینالمللی دیجیتال “ولش”، انگلستان
– راهیابی دو عکس به بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی “محیط زیست”، اسلواکی
– راهیابی دو عکس به هجدهمین دوسالانهی طنز و فکاهی “گابراوو”، بلغارستان
– راهیابی یک عکس به شصتمین نمایشگاه بین‎المللی “بوینس آیرس”، آرژانتین
– راهیابی یک عکس به نهمین نمایشگاه بین‎المللی هنر “براسو”، رومانی
– راهیابی یک عکس به چهل و هشتمین نمایشگاه بین‎المللی “دام دام”، هند
– راهیابی یک عکس به سی و یکمین نمایشگاه بین‎المللی هنر “اسمتویچ”، انگلستان
– راهیابی یک عکس به سی و هفتمین نمایشگاه بین‎المللی “آیریس”، بلژیک
– راهیابی یک عکس به چهل و نهمین نمایشگاه بینالمللی “میتلند”، استرالیا
– راهیابی یک عکس به شصت و هشتمین مسابقه بینالمللی “آساهی شیمبون”، ژاپن
– راهیابی یک عکس به نخستین مسابقه بینالمللی “بـُر 2008” (BOR 2008)، صربستان

•شرکت در نمایشگاه ها و مسابقات داخلی:
– راهیابی یک عکس به دهمین نمایشگاه “دوسالانهی عکس ایران”
– راهیابی یک عکس به دومین جایزهی سالانهی عکاسی مطبوعاتی “کاوه گلستان”
– راهیابی یک عکس به سومین جایزهی سالانهی عکاسی مطبوعاتی “کاوه گلستان”
– راهیابی سه عکس به نخستین جشنوارهی “شهر بهشت”، مشهد
– راهیابی یک عکس به نمایشگاه “هنر و طبیعت”
– راهیابی دو عکس به نخستین جشنوارهی “جوانان” ایران، ارومیه
– راهیابی یک عکس به سومین مسابقهی “عاشوراییان”، اسلامشهر
– راهیابی دو عکس به مسابقهی “نماز”، رباط کریم
– راهیابی یک عکس به چهارمین جشنوارهی “کودک”
– راهیابی دو عکس به نمایشگاه “صلای قدسیان” (نماز)، اصفهان
– راهیابی یک عکس به دومین جشنوارهی ملی “طلای سرخ” (زعفران)، قاین
– راهیابی دو عکس به سومین مسابقهی سراسری “فجر” ماهشهر
– راهیابی دو عکس به “چهارمین جشنوارهی سالانهی عکس سیاه و سفید ایران – 84”
– راهیابی دو عکس به چهارمین مسابقهی سراسری و نمایشگاه عاشوراییان، اسلامشهر
– راهیابی یک عکس به سوگوارهی “شور عشق”، طبس
– راهیابی دو عکس به سومين سوگوارهی عاشورا، تهران
– راهیابی سه عکس به اولین جشنوارهی فیلم و عکس سفر (گردشگری)
– راهیابی دو عکس به دومین جشنوارهی “جوانان” ایران، ارومیه
– راهیابی چهار عکس به هفتمین جشنوارهی فیلم و عکس خراسان رضوی ، 1385
– راهیابی یک عکس به نخستین جشنوارهی فیلم و عکس “جاذبههای گردشگری روستایی ایران”، اصفهان
– راهیابی یک عکس به سومین جشنوارهی رشد، تهران، 1385
– راهیابی سه عکس به چهارمین جشنوارهی ملی رضوی، بجنورد، 1385
– راهیابی دو عکس به مسابقهی آیینی “مدار نور”، مشهد، 1385
– راهیابی سه عکس به جشنوارهی “فجر در آیینه عکس”، تهران، 1385
– راهیابی چهار عکس به اولین نمایشگاه و مسابقهی سراسری ایثار، اسلامشهر، 1385
– راهیابی چهار عکس به مسابقهی سراسری نماز، دره شهر (ایلام)، 1385
– راهیابی سه عکس به چهارمین مسابقهی سراسری ماهشهر، 1386
– راهیابی یک عکس به مسابقهی سراسری “طلوع مهر در افق عاشورا”، تهران، 1385
– راهیابی دو عکس به پنجمین سوگواره عاشورا (بخش تحریفات عزاداری)، دانشگاه هنر تهران، 1385
– راهیابی دو عکس به پنجمین “جشنوارهی سالانهی عکس سیاه و سفید ایران – 85”
– راهیابی دو عکس به نخستین مسابقهی “زیارت”، قم، 1386
– راهیابی دو عکس به هفتمین جشنوارهی آماتوری آبرنگ، 1386
– راهیابی یک عکس به مسابقهی آئين‌‌های سرور و شادمانی ملی و مذهبی، تهران، 1386
– راهیابی سه عکس به چهارمین جشنوارهی “رشد”، 1386
– راهیابی یک مجموعه عکس به نخستین جشنوارهی “مستند اجتماعی ایران”، اصفهان، 1386
– راهیابی یک عکس به نخستین جشنواره فرهنگی هنری “شوق نیاز”، تهران، 1386
– راهیابی دو عکس به دومین جشنوارهی « کودک؛ آیینهی معنویت »، تهران، 1386
– راهیابی یک عکس به چهارمین جشنوارهی دریایی ایران، تهران، 1386
– راهیابی یک عکس به هشتمین جشنوارهی آماتوری آبرنگ – بخش دیجیتال، 1387
– راهیابی یک عکس به اولین یادواره یاران حسین (ع)، 1387
– راهیابی یک عکس به پنجمین جشنوارهی « کودک »، 1387
– راهیابی سه عکس به پنجمین جشنوارهی « رشد »، 1387
– راهیابی دو عکس به دومین ماه هنر عکاسی ایران، تهران، 1387
– راهیابی یک عکس به دومین جشنوارهی فرهنگی، هنری « حضور »، مشهد، 1387
– راهیابی یک عکس به اولین نمایشگاه و مسابقهی عکس « سفر با قطار »، 1387
– راهیابی یک عکس به فراخوان عکس “کتاب شهدای جنگ تحمیلی”، 1387
– راهیابی یک عکس به مسابقهی “عکاسی معماری”، تهران، 1387
– راهیابی هفت عکس به “جشنوارهی ملی عكس مشهد « یادگار بماند ازين شهر » “، 1387
– راهیابی یك تك عكس و یک مجموعهی هفت عكسی به مسابقهی “لحظههای عاشورایی”، مشهد، 1387

•برپایی نمایشگاه انفرادی:
– نمایشگاه “چشمههای امید” در فرهنگسرای غدیر مشهد، آبان 1385
– نمایشگاه “رقصی چنین میانه میدانم آرزوست” در نگارخانه میرک مشهد، بهمن 1387

•شرکت در نمایشگاه‎های جمعی:
خارجی:
– ارائه‎ی دو عکس در نمایشگاه هفته‎ی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، آوریل 2007
– نمایش یک عکس در نمایشگاه “منتخبی از آثار برگزیده‎ی هفتمین جشنواره‎ی آبرنگ”، ایتالیا – وارزا، نوامبر 2007

داخلی:
– ارائه‎ی یک عکس در نمایشگاه آموزشگاه آگاه فیلم، مشهد، دی 1384
– ارائه‎ی سه عکس در دومین نمایشگاه دیجیتال ، مشهد ، خرداد 1385 – ارائه‎ی دو عکس در نمایشگاه اینترنتی گروه IPG با عنوان “سالمند” در سایت خانه‎ی عکاسان ایران – ارائه‎ی دو عکس در نمایشگاه جنبی هفتمین جشنواره‎ی فیلم و عکس خراسان رضوی ، با موضوع خشکسالی و سرمازدگی ، شهریور 1385 – ارائه‎ی سه عکس در نمایشگاه اینترنتی گروه IPG با عنوان “کودک” در سایت خانه‎ی عکاسان ایران – ارائه‎ی شش عکس در اولین نمایشگاه گروه عکاسان سبز با عنوان “نان و نمک” ، مهر 1385 ، نگارخانه‎ی میرک مشهد . [ برپایی این نمایشگاه در شهرهای سرخس ، چناران ، اراک و تبریز ]- ارائه‎ی چهار عکس در اولین نمایشگاه « اعضای کانون عکس انجمن سینمای جوان – مشهد » ، آبان 1385 ، نگارخانه‎ی مجتمع فرهنگی – هنری امام رضا (ع)- ارائه‎ی شش عکس در دومین نمایشگاه گروه عکاسان سبز با عنوان “التماس دعا” ، آذر 1385 ، نگارخانه‎ی میرک مشهد – ارائه‎ی سه عکس در نمایشگاه « فجرآفرینان عاشورایی » با موضوع شهدا ، بهمن 1385 ، نگارخانه‎ی میرک مشهد – نمایش یک عکس در نمایشگاه بزرگ خیابانی با موضوع عاشورا ، بهمن و اسفند 1385 ، خیابان هنر (ضلع جنوبی دانشگاه) تهران – همزمان در موزه‎ی عکسخانه‎ی شهر ، تهران – ارائه‎ی یک عکس در نمایشگاه “سلف پرتره عکاسان” به مناسبت سیزدهمین سالگرد خانه عکاسان ایران ، تهران ، شهریور 1385 – ارائه‎ی یک عکس در هفتمین نمایشگاه “عاشوراییان” خانه عکاسان ایران ، تهران ، دی 1386 – ارائه‎ی هفت عکس در نمایشگاه “محرم 1429 هجری قمری” کانون عکس انجمن سینمای جوانان ، مشهد ، بهمن 1386 – نمایش دو عکس در نمایشگاه “آثار برگزیده‎ی هفتمین جشنواره‎ی آبرنگ” ، بندر عباس ، بهمن 1386 – ارائه‎ی یک عکس در “نمایشگاه محیطی قاب نو” ، مشهد ، نوروز 1387 – ارائه‎ی سه عکس در “نخستین نمایشگاه محیطی آثار عکاسی، خطاطی و نقاشی جمعی از هنرمندان مشهد”، بهار 1387 – ارائه‎ی یک عکس در “دومین نمایشگاه محیطی آثار جمعی از هنرمندان عکاس مشهد «آفتاب‎گردان»” ، تابستان 1387- ارائه‎ی چهار عکس در نمایشگاه گروهی “شهر بادگیرها” (اعضای کانون عکس مشهد) ، شهریور 1387 – ارائه‎ی دو عکس در نمایشگاه گروهی “اولین جشن‎واره‎ی شرکت‎کنندگان در اردوهای تخصصی کانون عکس مشهد” ، بهمن 1387- ارائه‎ی هفت عکس در “نمایشگاه فرهنگ مناسبتهای مذهبی” ، بهمن 1387- ارائه‎ی پنج عکس در “نمایشگاه عاشورایی روستای اسحق‎آباد – نیشابور” ، اسفند 1387- ارائه‎ی سه عکس در “نمایشگاه محیطی نوروز 88” ، مشهد ، بهار 1388

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست