کمال شب خیز | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
شب خیز کمال

شب خیز کمال

کمال شب خیز | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.comنام: کمال

نام خانوادگی : شب خیز

تاریخ تولد: 1349/3/22

وب سایت: www.shabkhiz.net

 

 

سوابق اجرایی وهنری:

• هنر جوی دوره یکساله فیلمسازی وعکاسی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر تبریز سال 1365
• موسس انجمن هنرعکاسی استان آ-ش و دو دوره عضو هیت مدیره انجمن در سال 1380-1386
• کارشناس اداره امورسینمای وسمعی وبصری اداره فرهنگ و ارشاد استان آ-ش
• مدرس عکاسی دانشگاه هنراسلامی تبریز-پیام نور-علمی کاربردی وهنرستانهای هنری از سال 1380
• عکاسی از مناظر وطبیعت ودیدنهای آذربایجان شرقی وغربی واردبیل وآستارا و ارائه در کتب –کارت پستال وپوسترو تقویم……از 1371
• عکاسی کتاب اماکن مذهبی استان (سازمان ایران شناسی سال 1388)- همکاری با سازمان جهانگردی استان
• برپای نزدیک به 80نمایشگاه گروهی وانفرادی در ایران و ترکیه
• دریافت ده ها جوایز و دیپلم افتخار و شرکت در مسابقات و کنفرانس های عکاسی در ایران، ترکیه و باکو