حمید شعفی زاده | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
شعفی زاده حمید

شعفی زاده حمید

حمید شعفی زاده | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.comنام: حمید

نام خانوادگی : شعفی زاده

تاریخ تولد: 1355/8/5

 

 

بیوگرافی:

متولد ١٣٥٥
فارغ التحصیل رشته صنایع دستی.

 

سوابق اجرایی وهنری:

• عضو انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد
• عضو گروه عکاسان سبز مشهد