شعفی زاده حمید

شعفی زاده حمید

نام: حمید

نام خانوادگی : شعفی زاده

تاریخ تولد: 1355/8/5

 

 

بیوگرافی:

متولد ١٣٥٥
فارغ التحصیل رشته صنایع دستی.

 

سوابق اجرایی وهنری:

• عضو انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد
• عضو گروه عکاسان سبز مشهد