صفری دهکردی سجاد

صفری دهکردی سجاد

نام: سجاد

نام خانوادگی :صفری دهکردی

تاریخ تولد: 1360/10/7

 

 

بیوگرافی:

دانش آموخته كارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی

 

سوابق اجرایی وهنری:

• شروع عكاسی خبری از سال 1381
• سابقه كار در خبرگزاری مهر و روزنامه ايران