صمدی هادی

صمدی هادی

Hadi-Samadi-نام: هادی

نام خانوادگی: صمدی

تاریخ تولد: 1356/11/01

 

 

بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:
متولد شهریار
شروع عكاسى ١٣٧٩ انجمن سينماى جوان كرج
عکاس مستند اجتماعی
فارغ التحصیل رشته عکاسی
عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران
برگزارى ٣ نمايشگاه انفرادى
حضور در بیست نمایشگاه گروهی عکاسی داخلی و خارجى
دبیر و عضو هیئت داوری بیش از 15جشنواره و مسابقه عكاسى داخلی
برگزيده جشنوارهاى مختلف عكاسى داخلى و بين المللى
بنیان گذار و ریس هیئت مدیره انجمن عکاسان شهریار
مدرس عکاسی در دانشگاه
مدیرمسول و صاحب امتیاز آموزشگاه عکاسی کاندید
کتاب مشترک :
ده سال صد عکس مجمو عه عکسهای (انجمن عکاسان شهریار )

دیدگاهتان را بنویسید