1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. عادل پازیار

عادل

پازیار

1363/07/23

کارشناسی خبرنگاری و کاردانی عکاسی خبری از دانشکده خبر

برخی از نمونه آثار

معاون دبیر سرویس عکس خبرگزاری ایرنا
نفر اول مسابقه نقاشی دانش آموزان سراسر کشور، ۱۳۷۸
تقدیر در جشنواره پژوهشی دانشگاه های کشور، ۱۳۸۴
منتخب عکس رایزنان فرهنگی در فرانسه، ۱۳۸۳
نفر اول جشنواره عکس انسان و ترافیک، ۱۳۸۸
منتخب نهایی دومین جسنواره عکس شید، ۱۳۹۰
شرکت در بیش از سی دوره نمایشگاه گروهی عکس
عکاس: اعتماد، توسعه، تفاهم، موج اندیشه، آسمان، اندیشه گستر، توسعه صنعت و خبرگزاری ایرنا

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست