عالیشاه اصغر

نام : اصغر

نام خانوادگی: عالیشاه

تاریخ تولد: 1337/10/11

 

 

بیوگرافی و سوابق اجرایی هنری:

 

دیدگاهتان را بنویسید