1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. عباس باقریان

عباس

باقریان

دوران کودکی و نوجوانیم در شیراز سپری شد.
در محله ای سنتی ودرجوارمرقد سیدعلاالدین حسین. . . سال های اولین سیاه مشق های عکاسی ام با دوربین لوبیتل ۲ از همه موضوعی بود، تیر و تخته و دیوار و گداهای  رهگذر و اهل وطایفه و . . .
برای ادامه تحصیل به تهران آمدم، در رشته تولید تلویزیون مدرسه سینما و تلویزیون پزیرفته شدم…
حال نگاهم به پیرامون عمیق تروعلمی ترشده بود .
اولین نمایشگاهم جمعی همراه با عکسهای کاوه گلستان و نادرمهربان , عباس میرمالک درتالار تخت جمشید در سال ۱۳۵۸برگذارگردید . . .
ازمحضراساتید: هادی شفاییه، احمد عالی، بهمن جلالی و ضیاالدین خطیر بهره ها بردم و چند سالی به تدریس اشتغال داشتم . . .
در تولید سریال ها و فیلم های بیشمار با صداوسیما همکاری داشتم . . .
حال پس ازسالها زندگی با دوربین، آنچه مانده مجموعه تصاویریست که همراه با عکسهای هنرمندان عکاس دیگر، گوشه هایی از تاریخ اجتمایی و مصور این آب و خاک را برای آیندگان به یادگار می گذارد. . .
مگر نه این است که عکس های بجا مانده ازعکاسان یک ملت آیینه تمام نمای تاریخ یک کشورند

برخی از نمونه آثار

-جوایز:
دیپلم افتخارجشنواره abu
جایزه هیأت داوران چهارمین دوره جشنواره جوان
جایزه مسابقه عکاسی واسلاید صداو سیما جشنواره
جایزه دومین جشنواره ادبی هنری روستا
جایزه تعلیم و تربیت از نگاه تصویر
جایزه بینال بمبِی – هندوستان

-نمایشگاهها:
تالار تخت جمشید – نمایشگاه جمعی – ۱۳۵۷-۱۳۵۸
اتحادیه فیلمسازان جوان آسیا – شیراز
مدرسه سابق تلویزیون وسینما – ۱۳۵۸
نگارخانه رشاد – ۱۳۵۹
موزه هنرهای معاصر – ۱۳۶۱-۱۳۶۲
تالاروحدت – ۱۳۶۶
تالارخانه سوره – تگ نگاره ها-۱۳۷۱
نمایشگاه جهانی عکس زاگرب – ۱۹۸۳
نمایشگاه عکاسان آسیایی – موزه هنردانشگاه بمبِی – هندوستان – ۱۹۸۵
منتخب نمایشگاه photo7- romania- 1986

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست