عروسک

توضیح نمایشگاه

نمایش سه مجموعه در قالب 37 قطعه عکس
[ سياه و سفيد ]

مجموعه ” عروسک ” 21 قطعه
مجموعه ” جایی که دیگر نیست” 12 قطعه
مجموعه ” سلف پرتره” 4 قطعه
عکاس:
آرزو عمیدی

 

 

 

 

 

 

 

قاب اول

 

هر فریم چیزی جدا از از تجربه زندگی عکاس نیست،
تجربه لحظه های آرامش تا قدم زدن در “ویرانه باغ های تخیل”.

عکاس با لمس لحظه ها،شکل زندگی اش را تصویر می کند.
او در روزهای سکون و عادت و مرگ
، با فریم های متعدد با آگاهی که مرده است مبارزه می کند.
اگر پیدایش کردی برو،

اگر نمی بینی اش

در طبیعت بخواب ،

اگر احساسش نکردی،رها باش و اگر نمی شنوی اش با موسیقی برو…

دیدگاهتان را بنویسید