1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. علیرضا شکاری

علیرضا

شکاری

1344/06/02

نمونه آثار

همکاری با روزنامه رسالت از سال 1368 تا 1375
روزنامه ابرار ( 4 سال دبير سرويس عكس نشريات ابرار ) ابرار ، ابرار ورزشی ، ابرار اقتصادی و ابرار نوجوانان  1375 تا 1380
1380شبكه اطلاع رساني نفت و انرژی  تا 1381
نشريات عسلويه و خليج فارس (فعال در اطلاع رساني نفت و انرژی) 1381 تا 1384
شركت مهندسی وساخت تاسيسات دريايی ايران  1384 تا 1394
اجرای پروژه عكس صنعتی كليه بنادر ايران (كارفرما سازمان بنادر و كشتيرانی) 1382
برگزاركننده بيش از 10 تور عكاسی خبری
دبير روابط عمومی نخستين و دومين نمايشگاه فرهنگ و دفاع مقدس در مصلی تهران در سال 1380
نفر سوم عكس خبری 1376
نفر اول عكس نفت و رسانه 1380
عضو هيئت داوران عكس صنعتی سازمان گسترش 1387
عكاس مستندات پروژه و تبليغات شركت مهندسی وساخت تاسيسات دريايی ايران از سال 1384 تا الان
برپايي نمايشگاه عكس اختصاصی شركت مهندسی وساخت تاسيسات دريايی ايران در نمايشگاه نفت وگاز سال 1390
برپايی نمايشگاه عكس اختصاصی شركت مهندسي وساخت تاسيسات دريايی ايران در نمايشگاه خانه ملت ( مجلس شورای اسلامی ايران)

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست