1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. علی آقاربیع
علی آقاربیع ، عکاس ایرانی ، پایگاه عکس چیلیک www.chiilick.com

علی

آقاربیع

1354/06/24

عکاسی و فیلمسازی کوتاه را از سال 1369 در سینمای جوان آغاز کرد.
تا سال 1373 ساخت 3 فیلم کوتاه 8 میلیمتری و برگزاری نمایشگاه عکس را در کارنامه خود دارد، اما فعالیت حرفه ای عکاسی خبری را از سال 1377 در مطبوعات ایران آغاز کرد و این فعالیت تا سال 1388 با عناوین عکاس خبری و دبیر سرویس عکس ادامه یافت. در سال 1389 آژانس عکس جام را به عنوان اولین آژانس عکس خصوصی مستند دایر نمود.
در حال حاضر عکاسی را به صورت آزاد پیگیری کرده و به عنوان ادیتور در مطبوعات و خبرگزاریها مشغول به فعالیت است

نمونه آثار

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست