اطلاعیه شماره 3دبیرخانه دومین جشنواره ملی اردویی عکس نگاران

اطلاعیه شماره 3 دبیرخانه دومین جشنواره ملی اردویی عکس نگاران
دبیرخانه جشنواره توجه عکاسان را به نکات زیر جلب می نماید:
1- نظر به استقبال بسیار زیاد از بخش ویژه ی جشنواره عکس نگاران،مهلت ارسال اثر در این بخش به مدت 1 روز تمدید شد.عکاسان با مراجعه به سایت جشنواره (www.zahedanphoto.ir) صفحه کاربری خود را ایجاد نمایند و پس از تکمیل پروفایل و بارگذاری عکس پرسنلی خود، تعداد 10 عکس را در این بخش می توانند بارگذاری نمایند.
مهلت ارسال اثر در این بخش دیگر قابل تمدید نمی باشد و عکاسان از تمدید 1 روزه ی این بخش استفاده نمایند.
تاکید میگردد آخرین مهلت شرکت در بخش ویژه، ساعت 24 – سه شنبه 6 آذرماه 1397 می باشد.

2- عکاسانی که بصورت آزاد قصد شرکت در جشنواره را دارند می بایست ضمن مراجعه به سایت جشنواره و تکمیل پروفایل شان، نام و نام خانوادگی خود را به دبیرخانه جهت صدور کارت و مجوز عکاسی اعلام نمایند.(راه های دسترسی به دبیرخانه در سایت اعلام شده است).این بند شامل عکاسان بومی سیستان و بلوچستان نیز می باشد.
آخرین مهلت برای ثبت نام عکاسان آزاد ساعت 24 – چهارشنبه 8 آذرماه می باشد.

3- دبیرخانه درباره اسکان وتغدیه ی عکاسان آزاد و بومی مسولیتی ندارد و از ارائه خدمات معذور است.عکاسان آزاد می توانند از طریق اینترنت نسبت به جستجو، رزرو و تهیه محل اسکان خود اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید