1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. فرناز نیوندی
نازی نیوندی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

فرناز

نیوندی

1336/08/20

نمونه کارها

• 31 سال تدریس در دانشگاه های مختلف (تهران، الزهرا، صنعتی شریف، امیر کبیر، آزاد، شهید بهشتی، شهید رجایی، مازندران، میراث فرهنگی، جامع) به صورت حق التدریس در زمینه تربیت بدنی و عکاسی
• 7 سال همکاری با سازمان جهانی یونیسف دفتر تهران در زمینه عکاسی مستند اجتماعی به ویژه در رابطه با مسائل زنان و کودکان ایرانی.
• همکاری آزاد با سازمان های مختلف در زمینه عکاسی و گزارشات ویدئویی.
• برگزاری بیش از 30 نمایشگاه جمعی در داخل وخارج از کشور (انگلیس، فرانسه، امریکا و بلغارستان)
• 3 نمایشگاه انفرادی در ایران – 2 نمایشگاه انفرادی در فرانسه با موضوع مشاغل زنان ایران، انتزاعی
• ساخت و نمایش فیلم های ویدئویی مستند و کوتاه و شرکت در چند جشنواره در ایران و 2 جشنواره در فرانسه.
• صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه جعبه عکس

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست