کریم متقی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
متقی کریم

متقی کریم

کریم متقی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.comنام: کریم

نام خانوادگی : متقی

تاریخ تولد: 1345/2/6

 

 

بیوگرافی:

متولد دامنه های کیامکی شهرستان مرند
کاردانی هنر از مرکز هنر شهید مطهری تهران
کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه تبریز
دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته عکاسی از دانشگاه هنر تهران

سوابق اجرایی وهنری:

• سوابق تدریس:
• دبیر آموزش و پرورش، از سال 1366 تا اکنون
• مدرس عکاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، از بهمن ماه 1379
• مدرس عکاسی دانشگاه پیام نور واحد تبریز
• مدرس عکاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، به مدت یک سال
• مدرس عکاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان، به مدت یک سال
• مدرس عکاسی آموزشکده فنی تبریز، به مدت یک سال
• کسب جوایز متعدد از جشنواره های داخلی و خارجی
• تالیف وترجمه بیش از چهل مقاله در باره عکاسی، چاپ شده در مجله عکس، مجله دوربین عکاسی و دیگر نشریات سطح کشور
• ترجمه کتاب ” عکس – گفت “، در مرحله ویرایش، انتشارات حرفه نویسنده، تهران
• دبیر چندین دوره جشنواره سراسری ملی عکس فیروزه، تبریز، از پاییز 1388
• مترجم کتاب های:
1. زیبایی در عکاسی (انتشارات دانشگاه هنر، تهران) به قلم رابرت ادامز، تهران، انتشارات دانشگاه هنر، زمستان 1388
2. ارتباط بی واسطه با پرتره ها (انتشارات مرکب سفید، تهران)
3. کلمات عکاسی (انتشارات حرفه نویسنده، تهران)
4. فرهنگ مصور عکاسی (انتشارات کتاب پرگار، تهران)
5. درک عکس (انتشارات کتاب پرگار، تهران)
6. کافکا و عکاسی (انتشارات شورآفرین، تهران)
7. عکاس مینیمالیست (انتشارات کتاب پرگار، تهران)