حمیدرضا مجیدی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
مجیدی حمیدرضا

مجیدی حمیدرضا

حمیدرضا مجیدی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.comنام: حمیدرضا

نام خانوادگی : مجیدی

تاریخ تولد: 1356/1/22

 

بیوگرافی:

دیپلم هنر
کاردانی عکاسی
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی
کارشناسی ارشد انسان شناسی

فیلمساز و عکاس از سال 1370
12 نمایشگاه انفرادی عکاسی و دهها نمایشگاه گروهی
مدرس عکاسی در دانشگاه و مجامع هنری
دریافت چندین جایزه کشوری و بین المللی در زمینه کارگردانی، فیلمنامه و عکاسی
دبیر و داور چندین جشنواره عکاسی
مسوول خانه عکاسان و امورسینمایی حوزه هنری استان مرکزی
آماده به چاپ کتاب “رسانه عکس”