محتشم رومین

محتشم رومین

نام: رومین

نام خانوادگی : محتشم

تاریخ تولد: 1340/5/1

 

 

بیوگرافی:

متولد مردادماه سال 1340 در شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی
دانش آموخته رشته عکاسی در مقطع کارشناسی از دانشگاه هنر
برگزاری چندین عنوان نمایشگاه انفرادی عکس و شرکت در چندین دوره نمایشگاه گروهی