1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. محمدرضا آقائی

محمدرضا

آقائی

متولد شیراز هستم و عکاسی را از سال ۱۳۶۵ آغاز کردم.

برخی از نمونه آثار

نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک ۱۳۷۷
نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک ۱۳۷۹
نمایشگاه عکس گروهی – خانه زینت الملک ۱۳۸۰
نمایشگاه عکس فارس، انفرادی – خانه زینت الملک ۱۳۸۱
نمایشگاه عکس گروهی – اولین بازار گردشگری خاور میانه ۱۳۸۱
نمایشگاه عکس گروهی – دومین بازار گردشگری خاور میانه ۱۳۸۲
نمایشگاه عکس عاشورا، گروهی – مسجد نصیر الملک ۱۳۸۳
نمایشگاه عکس انفرادی – سومین بازار گردشگری خاور میانه ۱۳۸۳
نمایشگاه عکس انفرادی – گنکره بزرگ فارس شناسی ۱۳۸۴
نمایشگاه عکس فارس، انفرادی – خانه زینت الملک ۱۳۸۵
نمایشگاه عکس هفته گردشگری، گروهی – باغ مهر جوان ۱۳۸۶
نمایشگاه عکس انفرادی – چهارمین بازار گردشگری خاور میانه ۱۳۸۶
نمایشگاه عکس هفته گردشگری، انفرادی – حافظیه ۱۳۸۷
نمایشگاه عکس انفرادی – پنجمین بازار گردشگری خاور میانه ۱۳۸۷
نمایشگاه عکس هفته فرهنگ شیراز در اهواز، انفرادی ۱۳۸۸
نمایشگاه عکس هفته میراث فرهنگی، انفرادی – خانه زینت الملک ۱۳۸۸
نمایشگاه عکس هفته فرهنگ شیراز در نیکوزیای قبرس، انفرادی ۱۳۸۸
آثار چاپی – عکاسی برای ۱۷ عنوان کتاب
دانش نامه آثار تاریخی فارس – گروهی ۱۳۸۴
موزه های فارس- گروهی ۱۳۸۴
شیراز خال رخ هفت کشور ۱۳۸۵
راهنمای گردشگری فارس ۱۳۸۵
راهنمای شیراز – گروهی ۱۳۸۶
حافظ ۱۳۸۶
راهنمای بازدید از پاسارگاد و نقش رستم – گروهی ۱۳۸۶
شیراز شهر جاویدان – گروهی ۱۳۸۶
فارس – گروهی ۱۳۸۶
تخت جمشید ۱۳۸۷
رشک بهشت، چشم اندازهای سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس – گروهی ۱۳۸۷
شیراز شهر راز – گروهی ۱۳۸۷
نقش دست، گذری بر صنایع دستی فارس ۱۳۸۷
نارنجستان و خانه زینت الملک – گروهی ۱۳۸۸
شیراز شهر آسمانی – گروهی ۱۳۸۸
فارس به زبان ژاپنی ۱۳۸۸
دلشدگان هنر۱۳۸۸
عکاسی سازه های آبی استان جهت موزه آب ۱۳۸۸
چاپ بیش از ۴۰ عنوان کارت پستال و پوستر
چاپ بیش از ۵۰ عنوان بروشور آثار و شهرستان های فارس
دوره یکساله فیلمسازی، انجمن سینمای جوان ۱۳۶۵-۱۳۶۶
شرکت در جشنواره فیلم وحدت تبریز ۱۳۷۴
شرکت در جشنواره فیلم سینمای جوان تهران ۱۳۷۵
شرکت در جشنواره فیلم سینمای جوان شهرکرد ۱۳۷۶
ساخت مجموعه مستند تلویزیونی در ۶۰ قسمت، شبکه استانی – « گفته ها و نا گفته های شیراز» ۱۳۸۰
ساخت مجموعه مستند تلویزیونی در ۲۶ قسمت، شبکه استانی – « فارس سرای من» ۱۳۸۱
ساخت آنوس دومین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه ۱۳۸۲
ساخت تیزر سومین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه ۱۳۸۳
ساخت تیزر کنگره بزرگ فارس شناسی ۱۳۸۴
ساخت فیلم راهنمای بازدید از موزه تاریخ فارس ۱۳۸۴
ساخت آنوس و تیزر چهارمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه ۱۳۸۶
ساخت آنوس و تیزر پنجمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه ۱۳۸۷
ساخت آنوس ششمین نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه ۱۳۸۸
ساخت گزارش عملکرد پروژه کارخانه اطهر آب شیراز ۱۳۸۸
مسئول سمعی و بصری بنیاد فارس شناسی به مدت ۱۲ سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست