بهشتی منفرد محمدرضا

محمدرضا بهشتی منفردنام: محمدرضا

نام خانوادگی: بهشتی منفرد

تاریخ تولد: 21 / 05 / 1343

 

 

بیوگرافی:

متولد شهر قم
شروع به کار عکاسی از سال 1365

 

 

 

سوابق اجرایی و هنری:

• از اعضای هیئت های موسس و امنای انجمن عکاسان قم
• برپایی 3 دوره نمایشگاه انفرادی:
مجموعه آثار ، قم-1373
مجموعه عکس، تهران، خانه عکاسان -1374
مجموعه آثار عکاسی، تهران، فرهنگسرای هنر-1385
• همکاری در تهیه عکس های کویر و دریاچه نمک قم، مورد استفاده در کتاب “رویای کویر”
• نفر سوم در جشنواره سينمای جوان استان تهران (1367)،
• نفر اول جشنواره عکس کودک و نوجوان سوره (1370)،
• نفر سوم جشنواره سينمای جوان منطقه 3 کشور (1373)،
• نفر اول مسابقه عکاسی قم در قاب تصوير (1380)
• نفر سوم مسابقه عکاسی زن (1380)
• داور دومين مسابقه عکاسی قم و قاب تصوير (1381)،
• داور بخش عکس نهمين و دهمين هفته فيلم و عکس سينمای جوان قم (82-1381)