1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. محمدرضا علی مددی

محمدرضا

علی مددی

1350/11/25

از سال 1372 که وارد خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران شده در زمینه عکاسی خبری این حرفه را دنبال می کند.
او طی این مدت باروزنامه هایی از جمله: انتخاب و جام جم همکاری داشته است.

نمونه آثار

• تقدیر شده در مسابقه عکس خبری گلستان،
• عکاسی برای روزنامه های انتخاب (1377)و جام جم(1379)
• عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از سال 1376
• عضو هیات مدیره و نائب رئیس انجمن انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران، از 1387
• شرکت در نمایشگاه گروهی مقاومت مربوط به جنگ 33 روزه لبنان، 1385
• شرکت در نمایشگاه گروهی دیدار جانبازان با رهبری، 1387
• دریافت تندیس به عنوان رتبه اول نمایشگاه عکس بخش جنبی جشنواره مطبوعات، پاییز 1388

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست