1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. محمدعلی صباغی
محمدعلی صباغی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com

محمدعلی

صباغی

1353/1/2

لیسانس علوم اجتماعی خود را در سال 1377 از دانشگاه تبریز دریافت کردم.
شروع به کار عکاسی من به سال 1370 برمی گردد و علاقه ام به عکاسی از موضوعات مستند اجتماعی و طبیعت می باشد.

برخی از نمونه آثار

• نمایشگاه ها:
تبریز، زندگی روستایی، (آذربایجان)- 1376
تهران، زندگی روستایی، فرهنگسرای هنر، 1377
قم، زندگی روستایی، نگارستان هنر، 1378
تهران، زندگی در روستا، خانه عکاسان ایران

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست