بهرام محمدی فرد | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
محمدی فرد بهرام

محمدی فرد بهرام

بهرام محمدی فرد | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.comنام: بهرام

نام خانوادگی : محمدی فرد

تاریخ تولد: 1337/12/19

 

 

بیوگرافی:

عكاسي را به طور آماتور از سال 1355 شروع كردم و در سال 1358 سرويس عكاسي روزنامه جمهوري اسلامي را با دوستان راه اندازي كرديم و به شكل حرفه اي در همان روزگار به كار عكاسي مطبوعات پرداختم.
در مدت زماني كه كشور درگير جنگ بود با نشريات مختلفي همچون سروش و…همكاري داشتم و بيشتر عمر عكاسي ام را در همان ايام در جبهه گذراندم و قريب به هشتاد درصد عمليات ها را عكاسي كردم.
دو سال آبتداي جنگ را بيشتر همراه با دكتر مصطفي چمران در ستاد جنگ هاي نامنظم و آفاي خامنه اي گذراندم و در عمليات خيبر دچار موج گرفتگي و چندين بار هم شيميايي شدم..
در حادثه طبس اولين عكاس حاضر در صحنه بودم و در جنگ سي و سه روزه لبنان هم به عنوان عكاس حاضر بودم.