1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. مریم کاظم زاده

مریم

کاظم زاده

1335/02/12

اخذ مدرك ديپلم از دبیرستانی واقع در شهر شيراز
مشغول به خدمت به عنوان آموزگار در شهر تهران
عزيمت به انگلستان از سال 1355 تا 14 بهمن 1357
بازگشت به ايران همزمان با پيروزی انقلاب اسلامی
نيل به درجه بازنشستگی از آبان ماه 1384

برخی از نمونه آثار

• اشتغال در روزنامه انقلاب اسلامی از فروردين 1358 تا آذرماه 1359
• انجام عکاسی به شیوه آزاد همزمان با شرکت در چندین منطقه عملیاتی از نیمه دوم سال 1361
• حضور در منطقه عملياتی سر پل ذهاب به عنوان بهدار در بيمارستان پادگان ابوذر، سال 1361
• اشتغال در بخش اموربین الملل سفارت ايران در هندوستان، دهلی نو-1361
• فعالیت به عنوان گزارشگر در تحريريه نشریه زن روز، سال 1362
• اشتغال در واحد تحريريه و قسمت گزارش روز و سرويس اجتماعي روزنامه كيهان- 1363 تا سال 1384
• در حال حاضر هم از اعضای هیئت تحریریه مجله بهداشت زنان هستم

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست