1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. منصور جام شیر

منصور

جام شیر

1339/10/28

گونه‌ای از عکاسی وجود دارد که ناشناخته و نانوشته است ولی در ایران فعالیت‌های خوبی در این گونه به انجام می‌رسد، این گونه از عکاسی را من عکاسی‌گرافیک می‌نامم.
عکاسی‌گرافیک در برگیرنده و کامل‌کننده گونه‌های عکاسی تبلیغاتی، صنعتی، مستند و… می‌باشد اما مهم در این گونه از عکاسی قید عکاس به امکانات و محدودیت‌های محصول چاپی است. عکاس بنابر نوع چاپ، نوع سطح چاپ‌شونده و نحوه ارایه کار باید برنامه‌ریزی و سپس به عکاسی بپردازد.
بدیهی است عکاس این گونه باید به طراحی، دانش لیتوگرافی، چاپ و سطح چاپ‌شونده و سایر موارد مشترک مسلط باشد.

برخی از نمونه آثار

• عکاسی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد و طراحی‌هایی داخلی چندین و چند شماره رشد معلم
• عکاسی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد و طراحی‌هایی فصل‌نامة اسناد
• عکاسی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد و طراحی‌هایی فصل‌نامة انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
• عکاسی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد و طراحی‌هایی چندین و چند شماره مجله زندگی
• عکاسی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد و طراحی‌هایی چندین و چند شماره مجله راه ابریشم
• عکاسی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد و طراحی‌هایی چندین و چند شماره خبرنامة صنایع آموزشی (ویژه علوم)
• تصویر‌سازی با عکس، تصویرسازی و بازسازی تصویر، صفحه‌آرایی، طراحی جلد و مدیریت هنری چندین و چند عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان و بزرگسال
• عکاسی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد و طراحی‌هایی چندین و چند شماره جهاد سازندگی، صالحین روستا، جهاد روستا و آبزیان
• عکاسی‌گرافیک (صنعتی، تبلیغاتی و معماری)

۲۷ بازدید

عکاسان ایرانی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

عکاسان بین المللی

فهرست