1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. مهدی رودباری

مهدی

رودباری

1341/06/20

فارغ التحصيل عکاسی از دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران، سال 1373
مدرس هنرستان های تهران، انجمن سينماي جوان و دانشگاه علمی کاربردی
نشانی الکترونیکی ام هم برای ارتباط با سایر مخاطبین(Mehdiroo25@hotmail.com) می باشد.

برخی از نمونه آثار

• عکاس و خبرنگار مجله اميد انقلاب سال 1363
• عکاس و خبرنگار مجله گردش سال 1373
• عکاس مجله silk road(جاده ابريشم انگليسي) سال 1374
• عکاسي (اسلايد) براي صدا وسيما (شبکه2) سال 1362

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست