نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران (7)

پس از چند سال انتظار جامعه عکاسان ایران برآمد و هیات موسس انجمن عکاسان ایران با دعوت اعضای انجمن، میزان مشارکت اعضا را در پیشبرد و تحقق آرمان های مطروحه به آزمون گذاشتند تا دغدغه ها در جمعی به نام هیات مدیره یکی شده و مرهمی باشد به زخم های گاه سطحی و گاه عمیق عکاسان ایرانی.
اطلاع از 3 ماده و 12 تبصره برای اعضای متقاضی در فهرست نامزدی هیات مدیره و مطلع بودن از 3 ماده مطابق اساسنامه انجمن صنفی عکاسان ایران برای اعضای متقاضی مسئولیت بازرس در انجمن، به یقیین مسیر را هموار و زمان نیل به اهداف را کوتاه تر می نماید.
اما در این میان حضور بی قید و شرط متقاضیان در فهرست نامزدی این دو بخش چشم گیر بود و آنچه انگیزه حضور می شد در برابر همگان به زبان می آمد تا حاضرین با شناختی جامع تر از حس بیان، اقدام به ثبت اسامی مطلوب و اعضای مورد نظر خود کنند و بار مسئولیت را برای 3 سال به آنانی بسپرند که به وقوع آرمان ها متعهد و به سعی بی منت، مومن بوده اند.


admin

Nam non diam eros, vitae dictum erat. Praesent lacinia diam vel mi sodales molestie? Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.دیدگاهتان را بنویسید