نخستین نمایشگاه صنعت اسب

توضیح نمایشگاه88-fa

نمایشگاه دربرگیرنده 52 قطعه عکس است که با ارزیابی و قضاوت گروه داوران (رضا جلالی، افشین لیاقت و علی معین) به این مرحله راه یافته است.
نمایشگاه نخستین فراخوان سراسری عکس صنعت اسب متشکل از 16 قطعه عکس سیاه سفید و 36 قطعه عکس رنگی می باشد.

در بخش جنبی این نمایشگاه آثار عکاس پیشکسوت عرصه اسب سواری و چوگان ” محمد بهرامی ” به نمایش گذاشته شده است.

عکاس:
گروه عکاسان
قاب اول
بیانیه هیات داوران اولین دوره نمایشگاه عکس اسب

1-رضا جلالی
2-افشین لیاقت
3-علی معین

یکی از قدیمی ترین رابطه های انسان با حیات وحش و به کارگیری حیوان در راستای تسهیل روزمرگی های فانی ، رابطه انسان و اسب است .

در طی قرون متمادی این رابطه گسترش پیدا کرد و باعث به وجود آمدن جایگاه ویژه ای برای اسب چهارپا نزد بشر دو پا شد . داستانهای بسیاری از این رابطه که وجوهی دوست داشتنی نیز دارد بارها دستمایه نویسندگان و هنرمندان مختلف شد . اسب پس از مدتی دارای آن چنان اهمیتی در میان انسان ها بود که در نزد بعضی از اقوام و ملل اهمیت آن در حد انسان و گاه بیشتر هم در نظر گرفته شد . شرف و شخصیت انسان در داشتن اسبی نجیب جلوه داشت ، حضور اسب در دیوار نگاره ها ، نقاشی ها و حتی مجسمه ای که از نام آوران ساخته می شد مبین چنین دیدگاهی است .

اما در سال های اخیر روند رابطه فوق دچار نوسان و نقصان بسیاری شد. اگر در سال های دور حضور اسب جزیی انکار ناپذیر در گذران روزگار ملل بود این روزها کار کردیتزیینی و تفریحی پیدا کرده و در جنبه های احساس و معنایی این رابطه، اشکال دیگری یافته .

نمایشگاه حاضر با هدف بیان رویکرد بشر امروزی به این حیوان نجیب و ترسیم دیدگاههای مدرن ایرانی حال حاضر است. حضور اسب در طبیعت ، مسابقه های سوارکاری و چوگان بخشی از نگاهی است که در این نمایشگاه به تصویر کشیده شد .

هیات داوران و برگزار کنندگان این نمایشگاه نیز با هدف ترسیم جایگاه امروزین اسب در روزمرگیانسان و اعتلای فرهنگ رفتاری انسان شهرنشین است، که برخورد رودرویی با اسب ندارد .

امید آنکه رویکردهایی این چنین در جهت پیوند و آشنایی مجدد با این حیوان نجیب ، بخش بیشتری از روزهای ما شهرنشینان را به خود اختصاص دهد.

دیدگاهتان را بنویسید