نشریه دوماهنامۀ آسمان نما منتشر شد

دوماهنامۀدوستداران علم و طبیعت زمین و آسمان با عنوان « آسمان نما  » منتشر شد.
به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، چهارمین شماره نشریه دوماهنامۀ دوستداران علم و طبیعت زمین و آسمان با عنوان « آسمان نما » به شماره مهر و آبان 1395 چاپ و منتشر شد.
در این شماره مطالبی چون: یادداشت سردبیر(خودرو بی خودرو)، عکاسباشی، یک مردم یک آسمان، زمین و آسمان در یک قاب، نمای آسمان، حرفه ای در ردیابی اجرام، به سوی اعماق آسمان، قاب عکس، نقطه آبی، طبیعت، مدرسه ای به گستردگی دنیا، جهانگرد، مروارید آفریقا، دانش: شبیه سازی آینده، مدرسه نجومی ها و … به چاپ رسیده است.
مدیرمسئول نشریه آسمان نما ، بهرنگ امین تفرشی است و اویس محمودی سردبیر این مجلد را برعهده دارد.
نشریه دوماهنامۀ آسمان نماعکس روی جلد این شماره به نمایی از پارک ملی آمبوسلی در کشور کنیا پرداخته که توسط محمدطه قوچکانلو به ثبت رسیده است.
از محمدحسین رحمانی با عنوان ویرایش عکس در این شماره نام برده شده و عکس هایی از: پیتر هورالک، مجید قهرودی، مهدی مومن زاده، امیر شاهچراغیان، بابک امین تفرشی، محمدطه قوچکانلو، امیررضا کامکار، سعید زهری، اسدالله قمری نژاد، فریبرز حیدری، کامیار قائدپور، ساناز مصطفی زاده به چاپ رسیده است.
دوماهنامۀدوستداران علم و طبیعت زمین و آسمان با عنوان « آسمان نما  » با چاپ چهارمین شماره این نشریه در سال دوم انتشار به سر می برد و در 68 صفحه با قیمت 100000(ده هزار تومان) ارایه شده است.

منبع: پایگاه عکس چیلیک

دیدگاهتان را بنویسید