نشست « شنبه های عکاسی » در شیراز برگزار شد

نشست « شنبه های عکاسی » در شیراز برگزار شد

نخستین جلسه از سلسه نشست های شنبه های عکاسی در فصل پايیز، شنبه 16 آبان ماه جاری در مجموعه سرای سخن مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس در شهر شیراز برگزار شد.
به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، شنبه های عکاسی از جمله نشست های علمی-پژوهشی برنامه توسعه عکاسی در ایران و خانه فرهنگ جاودان است که در فصل پايیز، موضوع خود را به بررسی عکاسی در اروپا اختصاص داده است .
در نخستن جلسه از دوره جديد اين سلسله نشست ها که با عنوان « سال های آغازین ترسیم جهان توسط دوربین » توسط سرکار خانم منيژه صفات ارايه شد ، وی به بررسی کارکردها و تحول ابزارهای عکاسی ، از دوربین های ابداع شده بوسیله داگر و دیگران و نیز تغییرات به وجود آمده در عدسی ها و شیمی عکاسی و به طبع آن ماده حساس به نور سخن گفت . جايی که در ابتدا عکاس به لحاظ دید و ترکیب بندی به پیروی از نقاشی ، قاب های تصوير را انتخاب می کند و عکاسی تلاش دارد تصویری بسازد از آنچه در جلو دوربین قرار دارد و در این راه برای زیبا دیده شدن ، از کارکردهایی در نحوه عکاسی تا روش های مختلف چاپ بهره می جويد. اما در ادامه مسیر تحول خود ، به بیان و نیز آنچه گویای حقیقت و درون سوژه است می پردازد.

خانم صفات در کنار سخنان خویش، مجموعه عکس هايی از زمان شروع عکاسی تا ورود به عکاسی صریح را به نمايش گذاشت. وی به بررسی عکس های از تالبوت، کامرون، دیسدری، رابینسون، فنتون، مایبریج، نادار، استیگلیتس و ديگر عکاسان تاثيرگذار دوره های مختلف عکاسی اروپا پرداخت.

ارسال خبر: محمدرضا(امید) آقایی

دیدگاهتان را بنویسید