سومین پرسش نظرسنجی موضوعی در پایگاه عکس چیلیک

سومین پرسش نظرسنجی موضوعی در پایگاه عکس چیلیک

با طرح سومین پرسش عمومی، نتایج دومین پرسش طرح نظرسنجی موضوعی در پایگاه عکس چیلیک معلوم و نهایی شد .
به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، دومین پرسش طرح نظرسنجی موضوعی در رسانه پایگاه عکس چیلیک در قالب سه گروه اثرگذار در رای ها تعیین و نهایی شدند .
دومین پرسش طرح شده به این پرسش از مخاطبین و مراجعین پرداخته بود:
شما به عنوان مخاطب حاضر در این رسانه(پایگاه) در کدام گروه زیر قرار دارید؟
که در پاسخ اکثریتی برابر با 51% از مجموع شرکت کنندگان به گزینه « علاقه مندان » اشاره داشته اند .
این نتیجه در حالی به دست آمد که در طی مدت زمان نیمه دوم دی ماه جاری به ترتیب گزینه های: « حرفه ای »33% از رای کل شرکت کنندگان و « دانشجویان » 16% از رای کل شرکت کنندگان در این نظرسنجی موضوعی را به خود اختصاص دادند .

طرح نظرسنجی ماهانه پایگاه عکس چیلیکالبته که طیف وسیعی از مخاطبین پایگاه های اطلاع رسانی و تخصصی و موضوعی در حوزه عکاسی در سراسر کشور در جایگیری هر یک از این عناوین و بسیاری دیگر از گروه ها قرار می گیرند ولی در دسته بندی کلان شاید بتوان تمامی گروه ها را زیر شاخه این سه گروه دانست و بر این اساس برخی تصمیمات حمایتی و اجرایی و اصلاحی را پایه ریزی کرد.
و در ادامه پرسش اینجا است که چه طیفی خود را در جایگاه حرفه ای تعریف می کنند و چه گروهی خویش را در حوزه علاقه مندان به شمار می آورند؟ و در نهایت اگر گروه دانشجویان را تعریف شده ترین گروه در بین گروه ها باور داشته باشیم چرا با این درصد از مراجعه ایشان بایستی مواجه باشیم؟ آیا ضعف ساختار رغبتی در جذب دانشجویان ما ایجاد نمی کند و یا دانشجویان ما نسبت به حضور و آگاهی و بهره برداری از برخی رفتارهای گروهی و مطالعات حضوری دچار ضعف جدی می باشند؟

پرواضح است که تحلیل این نتایج به بحث و بررسی های بسیار دقیقی از منظر کارشناسان و صاحبنظران نیازمند است ولی بی هیچ بحث و نظری به آنچه مخاطبین و مراجعین رای داده اند احترام گذاشته و با توجه به شرایط موجود در جامعه عکاسی و عکاسان کشور تلاش خواهیم کرد که باز هم در راستای ارتقای سطح ارایه خدمات پایگاه عکس چیلیک کوشا باشیم .
اگر چه در گام دوم این نظرسنجی موضوعی به بررسی جایگاه کمی مخاطبین و مراجعین به رسانه پایگاه عکس چیلیک پرداختیم، اکنون برآنیم تا در گام سوم – با توجه به درخواست هایی که در بخش ارتباط با ما طرح شده بود – به ارزیابی مراجعین و مخاطبان از گردهمایی « 10روز با عکاسان » بپردازیم که توسط انجمن عکاسان ایران و سایر انجمن های عکاسی در تهران برگزار می شود.
منتظر هستیم تا در طی نیمه نخست بهمن ماه جاری از نگاه مخاطبانی که در گروه های مختلف شغل و حرفه، جنسیت، سن، تجربه، دانش، اعتقاد و … قرار دارند و هر یک به قدر یک رای و یک نظر، در نظرسنجی ها تعیین کننده و صاحب تاثیراند، نتیجه را دریافت و اطلاع رسانی کنیم.
پرسش نیمه نخست بهمن ماه جاری این است که ارزیابی شما از برگزاری مراسم « 10روز با عکاسان » چیست؟ که گزینه هایی از قبیل: تلاشی همگانی و موثر، نمایشی از همگرایی انجمن های عکاسی، حرکتی دوستانه و دورهمی سالانه، هیجانی بی تاثیر بر اهداف انجمن های عکاسی، یک پویش علمی و هنری متمرکز برای درج پاسخ لحاظ شده است.

منبع: پایگاه عکس چیلیک

نظرات (1)

  • محمد رضا

    |

    از رویکرد به جای پایگاه عکس چیلیک برای نشر و اشاعه نظرات علاقه مندان به عکاسی در قالب این طرح سپاسگزارم و امیدوارم منجر به رشد بیش از پیش جامعه عکاسی کشور شود.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید