1. خانه
 2. اخبار
 3. سایر خبرها
 4. نمایشگاه گروهی عکس «ترند» در خانه هنرمندان ایران
نمایشگاه گروهی عکس «ترند» در خانه هنرمندان ایران

نمایشگاه گروهی عکس ترند با تمرکز بر موضوع مصرف گرایی و تن آسایی به نمایشگاه گردانی کیارنگ علایی در گالری بهار خانه هنرمندان ایران به روی دیوار می رود.
عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه گروهی عکس عبارتند از: میلاد اصفهانی، مهشاد جلالیان مجیدی، حمید دلدار، مریم ذبیح نیا مقدم، شکوه رضایی، سید حمیدرضا سادات فاطمی، مهلا عربی خوان، کاظم غلامی، نسرین غلامی، ساره فتاحی، فاطمه فخاریان، نسترن فرجاد پزشک، آیسا فیروزمند کاشانی، امیر مبارکی، ریحانه محمودی، سوده محمدی، سجاد مصلی، زهرا منصف، صادق میرزانژاد، مسعود میرزایی، مژده یونس مهاجر.
در متن بیانیه و قاب نخست این نمایشگاه عکس آمده است: «هر شی نو رابطه ای جدید ایجاد می کند. اسباب زندگی ریخته است دورمان، شی ها جان زندگی شده اند و در این هجوم و محاصره یادمان می رود به خودمان نگاه کنیم. موجودیت ما با تنوع طلبی، مدگرایی، و اصالت دادن به مصرف و تغییر الگوهای زندگی روزمره مان گره خورده است. این وسط هویت تازه ای شکل می گیرد از آدم + شی. جستجوی ما در این نمایشگاه در قاب های (با انسان / بی انسان) بازنمایی از این وضعیت است که گاهی بصورت ابژکتیو عکاسی شده و زمانی به صورت تجربه گرایانه همراه با ایده در قالب کنشی اجتماعی به تصویر تبدیل شده اند».
کیارنگ علایی نمایشگاه گردان این مجموعه پیرامون این مجموعه اظهار داشت: «از نظر من چنین نمایشگاه هایی صرفا برای تمرین عبور عکاسانِ آن، از نگاه غالب مدرنیستی به نگاه های معاصر و محک زدن تجربه هایشان در این مسیر است، نمایشگاه پیش رو آمیزه ای از آثار عکاسان با تجربه تر و عکاسان کاملا نوآموزی است که از پسِ یک ترم سه ماهه مقدماتی به این تجربه دعوت شده اند. همین کار آماتوری برای من زیباست و اینکه عکاسانی که وارد فضاهای آموزشی می شوند بدانند که عکاسی چیزی فراتر از تکنیک و ابزارشناسی و ترکیب بندی است و در پروسه ای قرار بگیرند که با عشق و تفکر خالص درباره هنر، به انتقال ایده های خود به مخاطب بپردازند».
علایی درباره علت انتخاب موضوع نمایشگاه گفت: « موضوع های مختلفی را برای این نمایشگاه گروهی انتخاب کردم، اما در نهایت «ترند» انتخاب شد. دلایل انتخاب زیاد بودند، یکی این که خود بچه ها در گذارسنت به نوگرایی جامعه امروز، درگیر ترندهای مختلفی هستند، پس تجربه های شخصی شان اینجا به کار می آمد، دیگر آن که این موضوع لایه پرسشگر و نقادانه ای دارد که می تواند درعین انتزاعی بودن، نقد یک آسیب اجتماعی نیز باشد».
طراح گرافیک نمایشگاه احسان مهدوی است و در این نمایشگاه چهل قطعه تک عکس و هشت مجموعه عکس به روی دیوار می رود.
افتتاحیه نمایشگاه ترند جمعه پنج اَمرداد از ساعت ۱۷ تا ۲۲ است و نمایشگاه تا پایان روز جمعه دوازدهم اَمرداد همه روزه (به غیر از روز شنبه) در ساعات ۱۴ تا ۲۲ پذیرای علاقه مندان است.
گالری بهار در تهران، خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، بوستان هنرمندان، خانه ی هنرمندان ایران واقع شده است.

منبع: پایگاه عکس چیلیک

پیشین
نمایشگاه عکس « قاچاق سوخت » صادق سوری در زاهدان
پسین
نمایشگاه گروهی عکس «فقدان» با نگاهی به خشکی زاینده رود اصفهان

به تازگي منتشر شده

۱ دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • “میلیون ها انسان در این کره خاکی شبانه روز گرفتار روزمرگی های خود هستند، جایی که قرار بود انسان آرامش ساز زندگی اش باشد، اینک نگاهش محصور در تنگنا های دنیای نو با فناوری های شگفت آور است. تغییر مداوم در شیوه زیست فرهنگی انسان ها، خود محصول تفکر زاده شده دنیای فناوری زده است. زندگی انسان امروز چنان با محصولات و روش های نوین گره خورده است که تغییرهای بنیادینی را در سبک زندگی، احساس، تفکر و ارتباط های انسانی ایجاد کرده است.” نمایشگاه گروهی عکس ترند این امر را مورد توجه قرار داده است و با موضوعی که در عصر حاضر یکی از دغدغه های پژوهشگران حوزه علوم انسانی است، از طریق هنر و رسانه عکس زبان گویای بازنمایی این موضوع شده است. در قاب اول نمایشگاه به این موضوع اشاره شده است که” موجودیت ما با تنوع طلبی و مدگرایی و اصالت دادن به مصرف و تغییر الگوهای مصرف گره خورده است.” از نظر جامعه شناسان سبک زندگی مجموعه ای از طرز تلقی ها، ارزش ها، شیوه رفتار، حالت ها و سلیقه ها در هر چیزی را در بر می گیرد. امروزه علاوه بر سبک زندگی سنتی ، سبک زندگی شکل اجتماعی نوینی تلقی می شود که فقط در متن تغییرات فرهنگی نواندیشی(مدرنیته) و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنا پیدا می کند. پس عامل مصرف در تحلیل سبک زندگی از اهمیت اساسی برخوردار است و مصرف با کارکرد نمادین خود، هویت افراد را نمایش می دهد. در عصر ما مصرف تنها ناشی از ضرورت رفع نیازهای زیستی نیست بلکه انتخابی است که هویت متمایز را آشکار می کند. «ژانﺑﻮدرﻳﺎر» در ﮐﺘﺎب «ﻧﻈﺎم اﺷﯿﺎء» (۱۹۶۸) ﺑﯿﺎن ﻣﻲﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ تنهایی ارﺿﺎی ﻳﮏ دﺳﺘﻪ از ﻧﯿﺎزهای زﻳﺴﺘﻲ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﺸﺎﻧه ها و ﻧﻤﺎدها اﺳﺖ. او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻧﺪی ﺗﻠﻘﻲ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺧﺮﻳﺪار ﻳﮏ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ، از طﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺎلاهای ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه، ﺑﻪ طﻮر ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻠﻖ و ﺣﻔﻆ ﻳﮏ ﺣﺲ هویت اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم ﺣﺲ هویت ﭼﻪ ﮐﺴﻲ ﺑﻮدن را، از طﺮﻳﻖ آﻧﭽﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ.
  هدف ترند بازنمایی هویت آدم+ شی است. در این نمایشگاه فارغ از تجربه عکاسان و اینکه در چه مرحله از یادگیری هستند، وفارغ از مباحث تکنیکی و زیبایی شناسانه، دریافت موضوع، درک آن و تعامل با آن بیشتر جلوه گری میکند، این چالش با موضوع، در نگاه برخی از عکاسان بسیار عینی و واقع گرایانه بود، مانند تبلیغات تجاری که با بهره گیری از برخی شگردها موجبات گسترش مصرف گرایی در جامعه را بوجود می آورند. دریافت موضوع و ارتباط با آن خوب ولی در پرداخت موضوع انتخاب شده، شکاف بین نیاز و مصرف چندان درک و به تصویر کشیده نشده است.در برخی دیگر از عکس ها تعلیقی بین نیاز و مصرف گرایی به چشم می خورد که بیشتر به سمت نیاز بود و بازنمای هویت مصرف گرا در آن ها کمتر نمود داشت. البته در این میان عکاسانی که اینچنین عینی و واقع گرایانه برخورد کرده بودند عکس های موفق هم از لحاظ دید و نگاه و هم از لحاظ درک موضوع وجود داشت که تجربه های موفقی بودند. اما عکس هایی که با تامل بیشتری گرفته شده بودند و مطالعه نظری و تامل فکری بیشتری در پشت آن ها بود عکس های کنشگرانه تری به یک موضوع اجتماعی بودند که با تکیه بر نماد ونشانه و فرم و انتزاع نه تنها به عوامل بروز مصرف گرایی که به نتیجه و مضرات آن پرداخته بودند.
  در کلیت نمایشگاه ضعف بارزی که به چشم می خورد تک فریم بودن اکثر عکاسان بود
  در زمانه حاضر تک فریم بودن برای نمایش یک دغدغه و یک معضل فرهنگی اجتماعی بیان کننده نگاه و فردیت عکاس نیست، شاید این ضعف در قالب یک نمایشگاه گروهی چندان به چشم نیاید ولی هر کدام از عکاسان اگر با تم فکری و برداشت و تعاملشان با موضوع عکس های بیشتری ارائه می کردند، شاید اولین نفع آن به خود آنها باز می گشت، نفع در مطالعه نظری و بصری بیشتر و مدت زمان طولانی تر برای تعامل و در گیر شدن با موضوع، و نفع دوم آن تحقیق هنری و بصری و قابل درک تر و جامع تری برای مستند سازی یکی از معضلات اجتماعی و فرهنگی اتفاق می افتاد تا از طریق قدرت تصویر بتوان قدمی در حل این معضل برداشت که رسالت عکس جز این نیست.

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست