عنوان نمایشگاه:

نگذاریم! خاطره شود…

نوع نمایشگاه : گروهی
تعداد قطعه : 30
نوع رنگ : رنگی و سیاه وسفید
قاب اول :

در متن مربوط به این مجموعه، به قلم “مهدی سروری” مدیرمسئول پایگاه عکس چیلیک آمده است:

هر روز صبح که خورشید طلوع می کند، زیستن آغاز می شود و نور معنای تولد هر صبح است و آب، اساس زندگی و این دو باهم چه طبیعت زیبایی را رقم می زنند که هر جنبنده ای از آن و در آن معاش کرده و لذت می برند.

ولی از میان همه جانداران و جنبندگان چه خسارت سنگینی از رد لذت آدمی به جا می ماند و چه سریع و ناگزیر از این آسیب دردناک می گذریم و می گذرند.

البته عبور سریع و ناگزیر هم درد خود را دارد و احساس درد تاثیر خود را.

شاید! سرچشمه همین درد بوده است که نگاه عکاسان با احساس دردمند در هر کجای ایران را جستجو کردیم بنیه ای دیدیم که میل به ماندن را در موضوع فریاد می کرد.

موضوعی که بایستی ” نگذاریم! خاطره شود… ” تا نسل های بعد هم از این همه لطف و آن همه نعمت حق حیات، لذت، آرامش و زیست داشته باشند.

و این توان در نگاه ظریف هنرمند است که می کاود و می بیند و توجه می دهد و توان پشتیبانی از این نگاه! در دست کسانی است که اگر صحیح وسلامت هدایت شده باشند وهدایت کنند، بدون تردید موثر و تاثیرگذار خواهند بود تا آنچه که مرضی پروردگار یکتا است، تحقق یابد.

و این قصه درست به همین جا هم که می رسد نقطه دردخیز آن فوران می کند…

دردی که هر روز صبح با هر طلوع خورشید آغاز می شود و تکامل می یابد و عکس می شود و می ماند و می ماند و می ماند.

فهرست