نازی نیوندی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
نیوندی فرناز

نیوندی فرناز

نازی نیوندی | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.comنام: فرناز ( نازی )

نام خانوادگی : نیوندی

تاریخ تولد: 1336/8/20

 

سوابق اجرایی وهنری:

• 31 سال تدریس در دانشگاه های مختلف (تهران، الزهرا، صنعتی شریف، امیر کبیر، آزاد، شهید بهشتی، شهید رجایی، مازندران، میراث فرهنگی، جامع) به صورت حق التدریس در زمینه تربیت بدنی و عکاسی
• 7 سال همکاری با سازمان جهانی یونیسف دفتر تهران در زمینه عکاسی مستند اجتماعی به ویژه در رابطه با مسائل زنان و کودکان ایرانی.
• همکاری آزاد با سازمان های مختلف در زمینه عکاسی و گزارشات ویدئویی.
• برگزاری بیش از 30 نمایشگاه جمعی در داخل وخارج از کشور (انگلیس، فرانسه، امریکا و بلغارستان)
• 3 نمایشگاه انفرادی در ایران – 2 نمایشگاه انفرادی در فرانسه با موضوع مشاغل زنان ایران، انتزاعی
• ساخت و نمایش فیلم های ویدئویی مستند و کوتاه و شرکت در چند جشنواره در ایران و 2 جشنواره در فرانسه.
• صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه جعبه عکس