نیک عهد: به قدرت رسانه ای چون عکس باور داریم

جشنواره ادواری عکس و پوستر تعاون به آخرین روزهای نخستین دورۀ خود در سال جاری نزدیک می شود و همین نکته بهانه ای شد تا با ” محمد نیک عهد ” کارشناس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که سالها است در عرصه عکاسان فعالیت دارند، گفت وگویی داشته باشیم.

گفت و گویی که بیشتر برگرفته از پرسش های مطرح در سطح شبکه های اجتماعی و از سوی علاقه مندان انتخاب و مطرح شدند تا پرسش های ایشان بتواند در این مسیر، راهگشا بوده و اسباب تولید و ارسال فایل هایی منطبق با سیاست های جشنواره باشد.

* محوری ترین هدف از راه اندازی “جشنواره ادواری عکس و پوستر تعاون” چه بود؟
توجه دادن بیشتر هنرمندان به مصادیق معنای تعاون و هر چه فراگیرتر کردن این معنا در لایه های گوناگون جامعه. اگر این هدف را در ابتدایی ترین شکل دستیابی در نخستین دوره داشته باشیم به امید خدا خواهیم توانست در طول ادوار گوناگون و با صرف صبر در طی زمان، شاهد بسط معنایی و گسترش مفهومی آن نیز باشیم.

* دلیل روی آوردن موضوع به دو ابزار هنری چون “عکاسی و پوستر” چیست؟
بررسی فراز و فرودها و برگزاری نسبی موفق یک دوره جشنواره عکس تعاون با محوریت “تعاون” در سال 1391 که با هدف شناساندن و ترویج فرهنگ تعاون از طریق ابزار هنر عملی شد ما را برآن داشت که با رویکردی دیگر گام تکمیلی این حرکت را در این عرصه برداریم و در همین راستا بهره گیری از نگاه ظریف و دقیق هنرمندان رشته ی ارتباط تصویری (گرافیک) را به مجموعه ی کنونی اضافه کردیم تا در کنار جشنواره عکس، از تاثیرات بی بدیل پوستر نیز بهره مند باشیم.
ما به رسانه ای قدرتمند و فراگیر چون عکس باور داریم چنانچه در متن فراخوان آورده ایم: اندیشه هایی که به تاثیرگذاری ذات تصویر معتقداند که گزینه ای چون “عکس” در میان انبوه تکنولوژی های تصویرساز، در سطحی وافر، وسیع و باورمند، توانسته است تقویت کننده و مصلح جامعه ای انسانی و مدرن باشد.

* با توجه به برداشت عمومی جامعه از واژۀ تعاون، تفاوت اساسی “تعاون” و هر نوع مشارکت های همگانی در کجا است؟
مشارکت همگانی بخشی از واژه “تعاون” را در برمی گیرد و در واقع یکی از مصادیق تعاون مشارکت همگانی است اما تعاون مفهوم گسترده تری را در برمی گیرد که حضور در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … می تواند از انواع آن به شمار آید. اما آنچه بیشتر در این مقوله می گنجد و مد نظر برگزارکننده است همان تعاون در عرصه ی مشارکت های گروهی با تمکز بر حرکت های اقتصادی است که می تواند در مباحثی چون ایجاد اشتغال، کار و تلاش گروهی، سازندگی، فرهنگ کار گروهی که همه این موارد می تواند در یک شرکت تعاونی تبلور یابد و به عینیت برسد. لذا از شرکت کنندگان در این رویداد فرهنگی، هنری این انتظار می رود که به این بخش از معانی تعاون توجه بیشتری داشته باشند و آثار خود را در این راستا و با این منظور به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

* چه نکاتی باعث شد که برگزاری ادواری این جشنواره را در طول یک سال به عنوان رویکرد اجرایی انتخاب کنید؟
تجربه جشنواره نُخست و بررسی رویدادهای مشابه ما را برآن داشت که ذهن مخاطبان و هنرمندان عکاس و گرافیست در طی سال با مقوله تعاون به نوعی در ارتباط باشد و در طی یک سال با نگاهی ویژه به خلق آثار در این زمینه پرداخته شود و تنها منحصر به یک دوره زمانی در برگزاری نشود. از همین رو درخواستمان از شرکت کنندگان و هنرمندان این است که با نگاه پژوهشی و کاوشگر به عینیت موضوع “تعاون” بپردازند و ” تعاون ” را از منظری موشکافانه و البته هنرمندانه و خلاق به تصویر بکشند و در فریم عکس جای دهند.

* تا چه حد برگزاری جشنواره های هنری را در به دست آوردن اهداف سیاست گذاری شده باور دارید و موثر می دانید؟
پرسش به جا و ظریفی است. در اصل مسیر سیاست گذاری متولیان امر در هر نهاد و سازمانی تا مرحله سرانجام، اگر نفس باور به همنشینی با مقولۀ هنر در این مسیر بوده است می توان به تحقق امور سیاست گذاری شده امیدوار بود وگرنه بایستی همواره مستقل بودن از این قرینگی را دلیلی بر ناکامی سیاست های اتخاذ شده دانست.
در این حوزه نیز متولی به لحاظ وظیفه سازمانی خود که ترویج فرهنگ تعاون را بخشی از وظیف ذاتی خود دانسته و در قالب معاونت تعریف کرده، مجدانه بر این باور و اعتقاد است که برای رسیدن به اهداف سازمانی از هرگونه ابزاری، استفاده ای صحیح نماید و از همین رو است که به دنبال تجارب قبلی خود در برگزاری جشنواره سراسری عکس، رسانه ای قوی چون پوستر را نیز به مجموعه و رویداد فعلی خود بیافزاید تا از این ابزار نیز در رسیدن به هدف خود بهره گیرد

* و اما کلامی اگر مانده بفرمایید … ؟
هدف ما به عنوان متولی این جریان هنری، ساده کردن تعریف و مفهوم “تعاون” نزد عموم افراد در سطوح جامعه است. بر این باوریم که اثر هنرمندان در حوزه های عکس و پوستر، انگاه مفیدتر و موثرترخواهد بود که خالق اثر با برداشتی صحیح به واژه “تعاون ” پرداخته باشد و “تعاون” را با دیگر مصادیق معنایی همکاری و همیاری و همراهی در سایر امور روزمره یکسان نبینند!
به یقیین اگر در این حوزه، مجریان و متولیان و همکاران حوزه نشر اخبار توجیه باشند و هر شکل و نوع از فعالیت را اعم از: کار و کمک و همیاری را بتوانند با مصادیق تعاون تمیز دهند، در مرحله بعدی می توان انتظار داشت که شرکت کنندگان و هنرمندان جوان و پیشکسوت ما نیز درک صحیحی از مضمون جشنواره را در آثار ارسالی شان رقم بزنند. البته که اگر سنگ بنای کارشناسانه ای در این دوره توسط دبیر و داوران گذاشته شود، بیان و تشریح مصادیق موضوع تعاون در ادوار آتی از دست ونگاه توانمند هنرمندان بر خواهد آمد.
هنرمندانی که تخصص شان بهره برداری از ابزار خاص خود در بکار گیری مفاهیم با شیوه های ساده است تا ماندگار ترین و موثرترین تاثیر را در ذهن فرد و فرهنگ جامعه داشته باشند و به تعبیر حضرت مولانا که می فرماید:
حرف و صوت و گفت را برهم زنم   ***    تا که بی این هرسه با تو دم زنم…
عکس ها: محمد نیک عهد

لازم به یادآوری است جشنواره ادواری عکس و پوستر تعاون به دبیری مهدی سروری در نخستین دور برگزاری خود مسئولیت ارزیابی و داوری آثار را بر عهده: منصوره معتمدی، کاوس صادقلو، محمدرضا بهشتی منفرد قرار داده و مطابق با آیین نامه مندرج در متن فراخوان، شرکت کنندگان می توانند فایل های منتخب شان را به نشانی های: Taavon94@Gmail.com و Taavon94@Yahoo.com ارسال نمایند.
فراخوان دورۀ دوم این جشنواره پس از ارزیابی و بررسی های اولیه دبیرخانه توسط کارشناسان، منتشر خواهد شد.
————————————————————————————————————————————————————–
جهت مشاهده متن فراخوان جشنواره ادواری عکس و پوستر تعاون ” ایـنجـا “ کلیک کنید.


admin

Nam non diam eros, vitae dictum erat. Praesent lacinia diam vel mi sodales molestie? Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.دیدگاهتان را بنویسید