هفتمین پرسش نظرسنجی موضوعی در پایگاه عکس چیلیک

هفتمین پرسش نظرسنجی موضوعی در پایگاه عکس چیلیک

با طرح هفتمین پرسش عمومی، نتایج ششمین پرسش طرح نظرسنجی موضوعی در پایگاه عکس چیلیک معلوم و نهایی شد .
به گزارش پایگاه عکس چیلیک ، ششمین پرسش طرح نظرسنجی موضوعی در رسانه پایگاه عکس چیلیک در قالب دو گروه اثرگذار در رای ها تعیین و نهایی شدند .
ششمین پرسش طرح شده به این پرسش از مخاطبین و مراجعین پرداخته بود:
آیا از حمایت های اجتماعی تشکیلات و کانون های عکاسی از شخصیت عکاسان در سال 94بهرمند بوده اید؟
که در پاسخ اکثریتی برابر با 78% از مجموع شرکت کنندگان به شکل مستقل و با رایی برابر به گزینه « خیر » اشاره داشته اند .
این نتیجه در حالی به دست آمد که در طی مدت زمان 31 روزه فروردین ماه سال 1395 گزینه ی: « بله » 22% از رای کل شرکت کنندگان در این نظرسنجی موضوعی را به خود اختصاص دادند .

طرح نظرسنجی ماهانه پایگاه عکس چیلیکالبته پر واضح است روند صعودی رشد و تکثیر کانون ها و تشکل های عکاسی در جای جای کشور با حضور علاقه مندان و دوستداران این هنر برای تجربه حضور جمعی و کار و برنامه ریزی گروهی تجربه ای مفید فایده به بار خواهد نشاند ولی این مهم با وجود معضلی با عنوان تعریف جایگاه حقوقی شخصیت عکاس در جامعه و نگاه مدیران و صاحبان حرف و مشاغل، نیاز به اصلاح و بازنگری در نوع تعریف و تشخیص عکاس از هر فرد خاطی و مهاجم و متجاوز دارد که در این باره گروه های حقوقی صاحب مسئولیتی خطیر و موثراند.
این در حالی است که اعضای اغلب این تشکل ها اگر بر حقوق خویش واقف باشند به هیچ وجه ممکن هیات مدیره ها به هیچ وجه دچار روزمرگی و چرخش بیجا و گردش های دوره ای و بی ثمر نخواهند شد تا جاییکه می بینیم افت عملکرد چنین محافلی که گرفتار این ناآگاهی و ضعف بازرسی باشند تا جایی پیش می رود که چنین جلساتی را تا مرز یک دورهمی دوستانه و صمیمانه پیش می برد.
دور همی هایی که به واسطه ی حضور یک اکثریت نسبی تعریف شده، منافعی هر چند اندک را برای اشخاصی در اقلیت، تامین و تعریف می کنند.
شاید! حمایت های اجتماعی تشکیلات و کانون های عکاسی یکی از مهمترین وظایف شان انجام همین نوع حمایت ها از شخصیت عکاس  – به شکل عمومی – در جامعه باشد و نه ایجاد محفلی برای عده ای خاص در مواقعی  و موقعیت هایی ویژه! و خاص!
سرانجام اینکه نزدیک به 80% شرکت کنندگان از این امکان هرچند اندک و کم و ضعیف هم بهره نبرده اند که این عدم نیاز و استفاده از این حق مسلم نیز از یک جایگاه اجرایی خود جای بررسی و تامل دارد.

پرواضح است که تحلیل این نتایج به بحث و بررسی های بسیار دقیقی از منظر کارشناسان و صاحبنظران نیازمند است ولی بی هیچ بحث و نظری به آنچه مخاطبین و مراجعین رای داده اند احترام گذاشته و با توجه به شرایط موجود در جامعه عکاسی و عکاسان کشور تلاش خواهیم کرد که باز هم در راستای ارتقای سطح ارایه خدمات پایگاه عکس چیلیک کوشا باشیم .
اگر چه در گام ششم این نظرسنجی موضوعی به بررسی « آیا از حمایت های اجتماعی تشکیلات و کانون های عکاسی از شخصیت عکاسان در سال 94بهرمند بوده اید؟ » در نگاه و منظر مخاطبین و مراجعین به رسانه پایگاه عکس چیلیک پرداختیم، اکنون برآنیم تا در گام هفتم – با توجه به درخواست هایی که در بخش ارتباط با ما طرح شده بود – به ارزیابی مراجعین و مخاطبان از رفع موانع و مشکلات عکاسی در سطح عمومی جامعه بپردازیم.
منتظر هستیم تا در طی دومین ماه از سال 1395 از نگاه مخاطبانی که در گروه های مختلف شغل و حرفه، جنسیت، سن، تجربه، دانش، اعتقاد و … قرار دارند و هر یک به قدر یک رای و یک نظر، در نظرسنجی ها تعیین کننده و صاحب تاثیراند، نتیجه را دریافت و اطلاع رسانی کنیم.
پرسش اردی بهشت ماه جاری این است که آیا برای عکاسی حرفه ای، عبور از مسیر رشته عکاسی در دانشگاه را تا چه حد لازم می دانید؟ که گزینه های « » ، «  » و « » برای درج پاسخ لحاظ شده است.

منبع: پایگاه عکس چیلیک

دیدگاهتان را بنویسید