پازیار عادل

پازیار عادل

عادل پازیارنام: عادل

نام خانوادگی: پازیار

تاریخ تولد: 1363/7/23

 

 

بیوگرافی:

کارشناسی خبرنگاری و کاردانی عکاسی خبری از دانشکده خبر

 

 

 

سوابق اجرایی  و هنری:

معاون دبیر سرویس عکس خبرگزاری ایرنا
نفر اول مسابقه نقاشی دانش آموزان سراسر کشور، 1378
تقدیر در جشنواره پژوهشی دانشگاه های کشور، 1384
منتخب عکس رایزنان فرهنگی در فرانسه، 1383
نفر اول جشنواره عکس انسان و ترافیک، 1388
منتخب نهایی دومین جسنواره عکس شید، 1390

شرکت در بیش از سی دوره نمایشگاه گروهی عکس

عکاس: اعتماد، توسعه، تفاهم، موج اندیشه، آسمان، اندیشه گستر، توسعه صنعت و خبرگزاری ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید