1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان خارجی
  3. پل استراند

پل

استراند

1890
1976

پل استراند یکی از قهرمانان عکاسی نوین است . آلفرد استیگلیتز در 1917 این افتخار را به او داد که یک شماره کامل مجله ی “کامراورک” را که به صورتی نفیس به چاپ می رسِد ، به عکس های وی اختصاص داد. استیگلیتز که زندگی خود را وقف مبارزه با پوچی و بی خردی کرده بود ، در مقدمه ی خود بر این شماره طرز مبالغه آمیزی استراند را ستود و او را به عنوان ” کسی که به راستی از درون این هنر چیزی را برای آن به ارمغان آورده و نسبت به پیشینیان خود چیزی را برآن افزوده است . ” معرفی کرد .

برخی از نمونه آثار

پل استراند در 1890 در نیویورک زاده شد . او شاگرد لویس هانس عکاس مشهور بود . عکسهای 1917 استراند به صورتی استثنایی از تنوعی گسترده برخوردار بودند و مهم تر این که تقریبا خطوط اصلی آنچه را که بعدها در قلمرو عکاسی باید روی می داد ، مشخص می ساختند. استرانگ با عکسهای مستقیم وخود انگیخته ای که از مردم خیابان می گرفت رازهای درونی و اضطراب های مردم را نمایان می ساخت و با این کار پیشگام شیوه واقع گرایی روانی عکاسان سالهای 1920 شد.
در عکسهای استراند تعمدا مختصات تصویر پنهان شده و یا آنها را تغییر داده و زمینه عکس را در سایه فرو برده و یا آن را به تمامی مخفی ساخته است . از همان ابتدا تصاویر او در بردارنده ی انفصال های عجیب و فضاهای تهی میان سطح های اصلی بودند، آنچنان که نیروی تخیل باید فاصله های میان آنها را پر می ساخت. بدین سان بود که استراند از بیننده عکسهای خود توقع شناخت دقیقی ازپدیده ی دید را داشت و آن را به عنوان فرایندی فعال به شمار می آورد که تواما برساخته فرض و درک مستقیم بیننده بود. اودر سراسر زندگی خود مجذوب پدیده ی دید بود و در تنظیم عکسهای خود همواره با دشواری های فضایی مواجه بود.
استراند به موازات این نگرش ، و شاید هم به صورتی ناگزیر ، احترام عمیقی نسبت به اشیاء ، آن گونه که هستند ، در خود احساس می کرد . . . . او از چارچوب های در ، نماهای ساختمان ها و اشیایی که به صورت قرینه ساخته شده بودند، عکس می گرفت . همواره تفاوت های آشکاری میان سمت چپ و راست تصاویر او وجود دارد . استراند تنها به عناصر خورد توجه نشان می داد و همانند بسیاری از عکاسان همعصر خود ، از علف ها و سرخس ها و برگ ها عکس می گرفت و سعی می شد تا نشان دهد که این عناصر در محل هایی معین و در زمانهایی مشخص وجود داشته اند. علفهای تصاویر استراند اغلب زیر فشار وزن شبنم خم شده اند و در زیر تابش نور و یا در سایه ، شکلی پیچ و تاب خورده به خود گرفته اند و بدین سان ، بر وجود دنیای بزرگتری که تنها اجزایی از آن هستند، دلالت می کند.
با این همه ، ممکن است استراند به عنوان عکاس تک چهره شناخته شده تر باشد. مدلهای استراند که اغلب روستایی بودند ، گویی با طبیعت یگانگی داشتند ….
زمانی که استراند مرد کاملی شد ، مصادف با دورانی بود که همگان امیدهای بزرگی به آینده بسته بودند. راهنمای او آلفرد استیگلیتز بود که با اعتقاد ، در راه این آینده ی بهتر به مبارزه برخاست و استراند کاری جز ادامه دادن راه وی نکرد.

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست