مریم کاظم زاده | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.com
کاظم زاده مریم

کاظم زاده مریم

مریم کاظم زاده | پایگاه عکس چیلیک | www.chiilick.comنام: مریم

نام خانوادگی : کاظم زاده

تاریخ تولد: 1335/2/12

 

 

 

بیوگرافی:

اخذ مدرك ديپلم از دبیرستانی واقع در شهر شيراز
مشغول به خدمت به عنوان آموزگار در شهر تهران
عزيمت به انگلستان از سال 1355 تا 14 بهمن 1357
بازگشت به ايران همزمان با پيروزی انقلاب اسلامی
نيل به درجه بازنشستگی از آبان ماه 1384

 

 

 

سوابق اجرایی وهنری:

• اشتغال در روزنامه انقلاب اسلامی از فروردين 1358 تا آذرماه 1359
• انجام عکاسی به شیوه آزاد همزمان با شرکت در چندین منطقه عملیاتی از نیمه دوم سال 1361
• حضور در منطقه عملياتی سر پل ذهاب به عنوان بهدار در بيمارستان پادگان ابوذر، سال 1361
• اشتغال در بخش اموربین الملل سفارت ايران در هندوستان، دهلی نو-1361
• فعالیت به عنوان گزارشگر در تحريريه نشریه زن روز، سال 1362
• اشتغال در واحد تحريريه و قسمت گزارش روز و سرويس اجتماعي روزنامه كيهان- 1363 تا سال 1384
• در حال حاضر هم از اعضای هیئت تحریریه مجله بهداشت زنان هستم