1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. کمال شب خیز

کمال

شب خیز

1349/03/22

کمال شب خیز
مدرس عکاسی دانشگاه هنراسلامی تبریز-پیام نور-علمی کاربردی وهنرستانهای هنری از سال 1380

برخی از نمونه آثار

https://shabkhiz.net

• هنر جوی دوره یکساله فیلمسازی وعکاسی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر تبریز سال 1365
• موسس انجمن هنرعکاسی استان آ-ش و دو دوره عضو هیت مدیره انجمن در سال 1380-1386
• کارشناس اداره امورسینمای وسمعی وبصری اداره فرهنگ و ارشاد استان آ-ش
• مدرس عکاسی دانشگاه هنراسلامی تبریز-پیام نور-علمی کاربردی وهنرستانهای هنری از سال 1380
• عکاسی از مناظر وطبیعت ودیدنهای آذربایجان شرقی وغربی واردبیل وآستارا و ارائه در کتب –کارت پستال وپوسترو تقویم……از 1371
• عکاسی کتاب اماکن مذهبی استان (سازمان ایران شناسی سال 1388)- همکاری با سازمان جهانگردی استان
• برپای نزدیک به 80نمایشگاه گروهی وانفرادی در ایران و ترکیه
• دریافت ده ها جوایز و دیپلم افتخار و شرکت در مسابقات و کنفرانس های عکاسی در ایران، ترکیه و باکو

عکاسان ایرانی

عکاسان بین المللی

فهرست