گره

توضیح نمایشگاه

20 قطعه عکس رنگی

در قالب دو مجموعه با عناوین:
گره (12 قطعه )
آب و فرش (8 قطعه )

عکاس:
سید جلال الدین موسوی سپهر
قاب اول
زمزمه خاموش رنگها
تپش خون پشم در رگهای گره
و جان های نازنین انگشت
که پامال می شوند…

احمد شاملو

دیدگاهتان را بنویسید