گزارش تصویری: چهارمین روز «ده روز با عکاسان ایران»

 

چهارمین روز «ده روز با عکاسان ایران»
چهارمین روز «ده روز با عکاسان ایران»
چهارمین روز «ده روز با عکاسان ایران»
چهارمین روز «ده روز با عکاسان ایران»
چهارمین روز «ده روز با عکاسان ایران»
چهارمین روز «ده روز با عکاسان ایران»
چهارمین روز «ده روز با عکاسان ایران»
چهارمین روز «ده روز با عکاسان ایران»
چهارمین روز «ده روز با عکاسان ایران»

عکس ها: وحید حسامیان


admin

Nam non diam eros, vitae dictum erat. Praesent lacinia diam vel mi sodales molestie? Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada.دیدگاهتان را بنویسید