نمایشگاه گروهی هفت مجموعه عکس مستند در تبریز 4 گشایش نمایشگاه « هفت مجموعه عکس مستند » در تبریز

گشایش نمایشگاه « هفت مجموعه عکس مستند » در تبریز

نمایشگاه « هفت مجموعه عکس مستند » در روز يكشنبه، 9 اسفندماه 1394 در نگارخانه مجتمع سينمايی 22 بهمن تبريز گشايش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید