یادگارهای خرمشهر

27-faتوضیح نمایشگاه

25 قطعه عکس

عکاس:

کورش سید ابوطالب امام

قاب اول

وقتی زمان میگذره ما خیلی چیزارو فراموش می کنیم؛ خوب یا بد، خاطراتمون از یاد میره.
اما خرمشهر با شادی ها و مصائبش نباید از خاطرات بره، نه اهلش که حماسه ها داشتند و نه آنان که اهل بودند و شریک ایثارها و از خود گذشتن ..
یادها و یادگارهای من عکاس که سالهاست دل مشغول خرمشهرم، به شکل این تصاویر بوده تا خاطرات و یادگارها دوباره تکرار شود.

دیدگاهتان را بنویسید