1. خانه
  2. بانک اطلاعات عکاسان ایرانی
  3. یوسف اکبری پابندی

یوسف

اکبری پابندی

متولد تبریز
شروع عکاسی از سال ۱۳۷۹

برخی از نمونه آثار

– عضو گروه عکاسان یاد
– عضو انجمن هنر عکاسی استان آذربایجانشرقی
– شرکت در چندین نمایشگاه گروهی
– نفر اول سومین جشنواره سراسری عکس طلیعه ظهور – شهر مقدس قم سال ۸۷
– نفر اول جشنواره استانی عکس کاروانهای راهیان نور – تبریز سال ۸۷
– نفر اول چهارمین جشنواره سراسری عکس عاشورائی “اشک محرم” مرودشت استان فارس – سال ۸۸
– عکاس برتر در جشنواره سراسری ره آورد سرزمین نور – سال ۸۶
– عکاس برتر در جشنواره فرهنگی هنری ” رمضان در آئینه هنر” سنندج – سال ۸۷
– عکاس برتر در چهارمین جشنواره جوانان مساجد ” حضور” اراک – سال ۸۷
– نفر دوم جشنواره عکس استانی تازیبائی دانشگاه آزاد – تبریز سال ۸۲
– نفر دوم چهارمین جشنواره سراسری “هنرهای تجسمی بسیج” ساری – سال ۸۶
– نفر دوم جشنواره سراسری عکس عاشورائی “اشک محرم” مرودشت استان فارس – سال ۸۷
– نفر دوم دومین جشنواره سراسری “شوق نیاز” تهران – سال ۸۷
– نفر دوم اولین جشنواره سراسری “عکس عاشورا” کرمانشاه – سال ۸۸
– نفر دوم جشنواره استانی عکس “پدر” تبریز – سال ۸۵
– نفر سوم جشنواره منطقه ای عکس دانشجوئی تبریز – سال ۸۲
– نفر سوم فراخوان عکس عاشورا توسط روزنامه اعتماد – تهران سال ۸۶
– نفر سوم جشنواره منطقه ای عکس ” فرهنگ رضوی” تبریز – سال ۸۷
– نفر سوم جشنواره سراسری عکس عاشورائی “نگاه” ورامین استان تهران – سال ۸۷
– نفر چهارم اولین جشنواره سراسری عکس “حضور” مشهد – سال ۸۶
– نفر چهارم پنجمین جشنواره منطقه ای شمالغرب عکس “با عاشورائیان” زنجان – سال ۸۶
– نفر چهارم ششمین جشنواره منطقه ای شمالغرب عکس “با عاشورائیان” زنجان – سال ۸۷
– تقدیر در جشنواره سراسری عکس “عاشورائی دانشگاه هنر” استان تهران – سال ۸۵
– تقدیر در جشنواره استانی عکس ” مظاهر اعتیاد” تبریز – سال ۸۵
– تقدیر در دو بخش جشنواره سراسری عکس “نماز شکوفائی” تهران – سال ۸۷
– تقدیر در دو بخش جشنواره سراسری عکس “رکعتی عشق” تهران – سال ۸۸
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “دانشجوئی” تبریز – سال ۷۹
– عکاس برگزیده اولین ، چهارمین ، پنجمین ، ششمین جشنواره سراسری ره آورد سرزمین نور – تهران در سالهای ۸۱ ،۸۲ ، ۸۴ ، ۸۵ ، ۸۶ .
– نفر برگزیده چهارمین جشنواره منطقه ای شمالغرب عکس “با عاشورائیان” زنجان – سال ۸۵
– نفر برگزیده اولین جشنواره سراسری عکس “کودکان استثنائی ” تهران – سال ۸۵
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “ادیان توحیدی” تهران – سال ۸۶
– عکاس برگزیده دومین جشنواره سراسری عکس “کودک آئینه معنویت” تهران – سال ۸۶
– عکاس برگزیده چهارمین جشنواره سراسری عکس “دریا” تهران – سال ۸۶
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس رضوی بجنورد استان خراسان – سال ۸۵
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس رضوی اهواز – سال ۸۶
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “حجاب و عفاف” تهران – سال ۸۶
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “عاشورائی” تهران – سال ۸۶
– عکاس برگزیده اولین جشنواره استانی عکس “خبری” تبریز – سال ۸۶
– عکاس برگزیده دومین جشنواره منطقه ای عکس “خبری” تبریز – سال ۸۷
– عکاس برگزیده هشتمین جشنواره سراسری عکس “آبرنگ” مشهد – سال ۸۷
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “یاران حسین (ع)” تهران – سال ۸۷
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “انتظار ، مهدویت” قم – سال ۸۷
– عکاس برگزیده دومین جشنواره سراسری عکس “حضور” مشهد – سال ۸۷
– عکاس برگزیده اولین جشنواره سراسری عکس “ملی مشهد” مشهد – سال ۸۷
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “کارآفرینی” تهران – سال ۸۷
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “مرد” تهران – سال ۸۷
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “سفر با قطار” تهران – سال ۸۷
– عکاس برگزیده جشنواره فرهنگی هنری “کریمه اهل بیت (س)” تهران – سال ۸۷
– عکاس برگزیده جشنواره عکس “بیرق سرخ” تهران – سال ۸۷
– عکاس برگزیده چهارمین جشنواره سراسری عکس “اشک محرم” مرودشت استان فارس – سال ۸۸
– عکاس برگزیده جشنواره عکس “نماز ظهر عاشورا” کرمانشاه – سال ۸۸
– عکاس برگزیده جشنواره عکس “عشق (ع)” اصفهان – سال ۸۸
– عکاس برگزیده دومین جشنواره سراسری عکس دانشگاه آزاد “جوانان عصر ما” تهران – سال ۸۸
– عکاس برگزیده جشنواره سراسری عکس “ادیان توحیدی” تهران – سال ۸۸

۱۰ بازدید

عکاسان ایرانی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

عکاسان بین المللی

فهرست