پیوند گوشت و آهن

12-faتوضیح نمایشگاه

16 قطعه عکس سیاه و سفید
عکاسی شده طی سالهای 1364 تا 1385
این مجموعه به یاد هنرمند فقید “ژازه طباطبائی” تدارک گردید.روحش شاد
عکاس:
قاب اول
هنوز دوربین دیجیتال نبود و فتوشاپ هم فراگیر نشده بود، چاپ عکس، دستی بود و با دستگاه آگراندیسمان و من هم که با حوصله !
عکسی از “ژازه” را زیر دستگاه با عکس یکی از مجسمه های آهنیش ترکیب کردم، یکبار با محاسبه به جای صورت، عکس مجسمه را با ماسک چاپ کردم و با تعویض فیلم و ماسک اینبار صورت را چاپ کردم و بعد ظهور و ثبوت.
دوستانی که نتیجه را دیدند معتقد بودند نبایستی این عکس رو به خود ژازه نشون بدم! کمدی، کاریکاتوره، …!
ولی خودم فکر می کردم مثل کارهای ژازه فقط یک طنزه
کلاژ طنزی از ژازه و مجسمه های آهنینش با چاپ دستی و اون هم فقط به شکل تک نسخه ای .
وقتی عکس رو به آقای تباتبائی نشون دادم نام ( لمه گوشت و آهن ) بر آن گذاشت و اصرار به چاپ نمونه های دیگر، که برخی در کتاب پنج جلدی آثارش به چاپ رسید و تعدادی هم در ارسال پستی مفقود شد.
دست اداره پست درد نکنه!
—————————————————————————
گوشت گفت:
تو سخت و محکمی با این حال در کورۀ من نرم و شکننده.
ترا می خورم، می بلعم و با هم یکی می شویم.
آهن لبخند زد و یکدیگر را در آغوش کشیدند.
“ژازه”
تیرماه 1373
دیدگاهتان را بنویسید